Machos / Males 


Nezemnoy Krasoty Saúl Aleos


 

 Grand Champion.
Aleos bull Kiko NezemnoyVolver