equip: VETERANS DE FOGARS
   localitat: Fogars


   Grup:  Veterans B


   Primer Delegat:   Daniel Torres Ortega
                            Telfs: 638000931
                            e-mail: danitorresortega@hotmail.com

   Segon Delegat:   Miguel A. Ortega Rubio
                            Telf: 622247909
 
   terreny de joc:  Municipal de Fogars de la Selva 
                                
(Plaça de la Vila s/n)
    horari: 16:00
 
   equipació: samarreta verdiblanca
                   pantaló blanc
 
 JUGADORS NO VETERANS
 nom data de naixement
Marc González Gómez 01/12/1995
Josep López Guzmán 02/03/1998
Ezequiel Chacón Jaén 27/03/1992
José García García 04/09/1995
Víctor Álvarez Montose 11/07/1995