normativa
veterans


dades
dels equips
calendari
veterans A

calendari
veterans Bpartits
endarreritsTorneig
Mateu Pellcirculars
temporada


sancions 
Comitč de
Competiciócontactefotos dels
equipsfitxes 
  jugadors

 
 

Twitter

Facebook

xAcordsxassemblea
xxdelegatsx01/09/17
 

      
resultats
Grup A           Grup B

 
 classificacions  
 Grup A         Grup B
 
 

horaris
propera
jornada


   Grup A          Grup B
Mateu Pell

    taula de
golejadors

temp. 2017/2018


  Grup A         Grup B


full inscripció
temporada
2018 - 2019

ASSEMBLEA DE DELEGATS PER A L'INICI DE LA TEMPORADA 2018/2019:
3 de setembre, 19:00 hores - Centre Cívic de l'Eixample
(C. Saragossa 27, cantonada C. Migdia, Girona)si voleu actualitzar la vostra foto per la de la temporada actual,
envieu-nos la a mu_sol@hotmail.com