A les 19:00 hores del dia 1 de setembre de 2016 dóna inici l’Assemblea de Delegats per a donar inici a la temporada 2016 – 2017, amb la presència dels membres de la Junta Directiva i dels delegats representants dels equips inscrits per a la temporada.

Després de donar la benvinguda als assistents a la que serà la 51a temporada organitzada per aquesta Associació, es passa a informar i comentar amb els presents els diversos temes a tenir en compte per a la propera temporada.

Per començar s’informa que per a aquesta temporada hem tingut un increment en el número d’equips inscrits, passant dels 32 de la passada campanya a tenir 34 per a l’actual, cosa que ens permet ampliar els grups i fer-los de 17 equips. Els dos equips nous són el Aqua Alba FC i el UE Vila-Sacra. Augmentar el número d’equips per grup implica però que necessitarem quatre jornades més que els anys anteriors per desenvolupar les lligues, raó per la qual s’ha avançat l’inici de la temporada al dia 10 de setembre.

S’explica que no ha sigut gens fàcil elaborar el Grup A, ja que si per lògica incorporem els dos equips nous al Grup B, tenim en aquest 18 equips i necessitem que un dels equips que formen el Grup B vulgui passar al Grup A. El problema sorgeix quan cap dels primers classificats del Grup B de la temporada 2015/16 accepta l’oferiment de passar al Grup A. No és fins arrbar al 6è classificat (Veterans d’Arbúcies) que no vam trobar un equip amb disposició de fer el canvi.

S’informa també de les dificultats que hem tingut per poder elaborar els calendaris atenent el més ajustadament possible a les peticions de molts dels equips de poder compaginar-los amb equips de Tercera i Quarta Catalana amb els que comparteixen camp. El resultat final però és força òptim per a tots, amb alguna inevitable excepció. Després de citar les dates de cada volta de lliga i les jornades festives o de descans que tenen, s’explica que el Torneig Mateu Pell s’iniciarà immediatement després de finalitzades les lligues i que tal i com s’ha estat fent en les darreres edicions, es disputarà a eliminatòries d’un sol partit degut a la manca de dates.

Després de parlar de grups, calendaris i dates es passa a tractar alguns aspectes normatius que l’Organització recordar, aclarir o proposar com a novetat:

-          El primer dels temes que es planteja és la problemàtica dels partits ajornats. S’explica que els equips tenen dret a ajornar partits per una de les tres opcions que recull el nostre Reglament, és a dir: per causes de força major, per haver-ho sol·licitat en el full d’inscripció o per imprevistos sempre que es faci dins del plaç establert de dijous abans del partit i amb el consentiment de l’equip contrari. L’Organització expressa que tenen la sensació de que s’abusa de la tercera opció i que molts dels partits que s’ajornen es podrien jugar, tenint en compte que l’argument que més s’utilitza és la manca de jugadors, quan és un fet que molts d’aquests equips tenen entre 25 i 30 fitxes. El pitjor d’ajornar partits és que quan acaba la temporada molts d’ells no es recuperen i hem de donar els punts a un o altre equip sense que s’hagi pogut jugar. Es proposa als assistents que s’obri un debat sobre el tema i que apareguin idees i propostes per intentar minoritzar aquest problema. Apareixen vàries idees com ara la de que si un equip finalitza la temporada amb 2 o més partits ajornats no sigui admés la propera temporada; també es proposa que de tots els partits que deixi pendents un equip se’n sumin els punts i comenci amb la corresponent renda negativa la següent temporada; una altra proposta és que s’accepti un topall de 2 partits ajornats per equip. Finalment cap de les propostes fetes aconsegueix consens suficient i s’arriba a la conclusió de deixar el tema pendent i continuar com fins ara.

-          El següent tema normatiu que es planteja és el de les inscripcions al Torneig Mateu Pell. Traslladem la proposta feta per un grup d’equips que suposa deixar el sistema tradicional d’inscriure els equips segons ho anaven demananti passar a un sistema lligat al rendiment dels equips en la lliga. D’aquesta manera es classificarien els 8 primers de cada grup (sense cap obligació per a ningú), les lligues guanyarien en interès i el Torneig guanyaria en nivell i competitivitat. La proposta és aprovada per majoria i a més es decideix que sigui ja d’aplicació des de la present temporada.

-          Seguidament es passa a aclarir el tema dels drets arbitrals en algunes situacions poc freqüents i que de vegades deonen lloc a confusió, gtot i que es tracta d’una norma ja vigent i aplicada. S’expliquen els diferents casos que es poden donar: 1r. Si el partit s’ajorna dintre del plaç reglamentari (abans del dijous anterior al partit) i amb l’acord dels dos equips, s’actua de la següent manera: no s’envia àrbitre, no es desplacen els equips, ningú paga gastos arbitrals i el partit s’ha de recuperar;
2n. Si s’avisa de l’ajornament fora de plaç (més tard de dijous anterior al partit), si no hi ha acord entre els equips o si un equip es nega a jugar, s’actúa de la següent manera: s’envia àrbitre per que aixequi Acta del partit, l’equip que no proposa l’ajornament es presenta al camp per ser inclós en l’Acta i signar-la, s’espera el marge de 30 minuts per si finalment es presenta l’altre l’equip i finalment l’equip responsable de que no es jugui perd el partit i ha de pagar els dos rebuts arbitrals;
3r. Si un equip no es presenta a jugar sense avisar o per causes no justificades, s’actúa de la següent manera: aquest equip perd el partit i ha de pagar els dos rebuts arbitrals;
4t. Si per causes imputables únicament a l’àrbitre el partit no es comença o es deixa de jugar un cop començat, s’actúa de la següent manera: en la recuperació o reanudació dels partit els equips no han de pagar res en concepte d’arbitratge;
5è. Si l’àrbitre es troba present però per causes de força major el partit no es pot començar o si un cop començat el partit aquest s’ha d’interrompre per causes de força major, s’actúa de la següent manera: els equips només pagaran el desplaçament arbitral (la meitat del rebut habitual) i en la recuperació o reanudació del partit els equips paguen la meitat del rebut arbitral.

-          El següent tema a tractar són les modificacions de la FIFa sobre el Reglament  que estan en vigor des d’aquest estiu i que poden ser aplicables a la nostra competició. Es tracta de 9 normes:

Inici del joc:

Tant a l’inici de cada part com després de cada gol la pilota es posarà en joc des del centre del camp però no serà necessari que aquesta vagi sempre endavant ni que hi hagin dos jugadors al costat de la pilota. Un sol jugador podrà efectuar la sacada enrera. A més, es podrà marcar un gol directament des de la sacada inicial i amb un sol toc de pilota.

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Àrbitres:

L’autoritat arbitral no es limita als 90 minuts de joc sinó que la pot exercir des de la seva arribada al camp i fins la seva marxa. Per tant, l’àrbitre podrà adoptar mesures disciplinàries, com ara expulsions en tot aquest marge de temps i fer-ho constar en Acta. Les targetes grogues en canvi, només es poden mostrar durant el joc.

Aquesta norma ja era d’aplicació.

Jugadors que surten del camp:

Si en una acció pròpia del joc, un jugador surt dels límits del camp, no podrà entrar dins del terreny fins que el joc es pari. Si ho fa incorrerà en fora de joc i serà amonestat.

No s’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Llei de la ventatja:

No cal que l’àrbitre estiri els dos braços per indicar que aplica la llei de la ventatja, ja que per tal de permetere-li major mobilitat si està corrent, serà suficient que aixequi un sol braç.

No s’aplicarà la llei de la ventatja en els casos de joc dur gréu, conducta viloenta o segona infacció mereixedora d’amonestació, excepte que en aquests casos existeixi una clara oportunitat de fer gol.

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Fora de joc:

Les mans i els braços no compten a l’hora d’assenyalar el fora de joc.

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Penaltis:

No es permeten les les fintes o “paradinhes” un cop el jugador ha iniciat la carrea per a xutar, sancionant-se aquestes amb tarjeta groga i tir lliure en contra, doncs només es premetran les fintes abans de l’inici de la carrera. El porter tampoc es podrà avançar abans de que el jugador dispari, si ho fa també serà amonestat.

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

 

Ocasió manifesta de gol:

Desapareix la tarjeta vermella directa per evitar una ocasió clara de gol dintre de l’àrea (penalti i expulsió). Ara l’àrbitre assenyalarà penalti i mostrarà trargeta groga, estimant-se que ja és suficient càstic el penalti. També assenyalarà penalti i mostrarà tarjeta groga quan un jugador impedeixi amb la ma que la pilota entri a gol.

Hi existeixen però algunes excepcions en les que continuarà havent expulsió, basades en si la conducta de qui fa la falta ho mereix i a criteri de l’àrbitre, com ara:

-                     Si el jugador que fa la falta fa servir joc dur o conducta violenta

-                     Si el jugador que fa la falta no té cap opció de disputar la pilota

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Jugadors lesionats:

Si un jugador ha de ser atés per una l’acció d’un contrari mereixedora de tarjeta groga o vermella, aquest pot ser atés dins del terreny de jo, no cal que surti fora per rebre assistència i el joc quedarà aturat fins que el jugador estigui recuperat i pugui continuar.

Tampoc han d’abandonar el terreny de joc per ser atesos els jugadors del mateix equip que topin entre ells i quedin afectats pel cop.

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Persones no autoritzades:

Si un membre del cos tècnic, jugador substitut, jugador substituit, jugador expulsat o altra persons aliena al joc entra en el terreny de joc interrumpint-lo l’àrbitre amonestarà o expulsarà segons el cas:

-                     Si l’intrús és membre d’un equip es reprendrà el joc de les següents maneres: Amb tir lliure quan la pilota s’estigui jugant fora de les àrees.

Amb penalti si la pilota s’està jugant dintre de l’àrea.

-                     Si l’intrús és un agent extern es reanudarà el joc amb un bot neutral.

-                     Si l’intrús evita un gol, l’àrbitre estarà facultat per fer-lo pujar al marcador.

S’aprova l’aplicació d’aquesta norma per als nostres campionats.

 

Es recorda que els delegats no han de signar en l’apartar de l’Acta del consentiment amb les dades expresades en la mateixa fins al final del partit, ja que del contrari ells mateixos es treuen el dret a una possible reclamació posterior.

Finalment i ja per acabar l’Assemblea es recorda també que dins de les banquetes només hi poden estar persones amb fitxa validada, ja siguin jugadors, entrenadors, delegats o assistents i que està prohibit  que siguin en aquest emplaçament altres persones com amics, parelles o nens.

 

Sense cap més tema a tractar, es dóna per acabada l’Assemblea a les 20:30 hores aproximadament