*** Tarifa Para 1 Huésped Canino
 Impedido o Convaleciente *** 
 
Estancias de 1 a 5 días: 23€ / noche
 
Estancias de 6 a 11 días: 21€ /noche
 
Estancias de 12 a 21 días: 20€ / noche
 
Estancias de 22 a 30 días: 19€ /noche
 
Estancias más de 30 días: 16€ / noche