GRUP D'HAVANERES

LA RIBERA


TEXTES

 

1. ARRELS i ASSENTAMENTS PRINCIPALS DE L’HAVANERA
 

 


HAVANERES A MÈXIC

  


 

 

 

 

 

    - I nteressant i destacable article de caire històric sobre les arrels del bolero en el que poden observar-se les branques i autors comuns amb l'havanera
 en el contacte dels gèneres amb l'illa de Cuba  entre els XVIII i XIX i l'arribada i desenvolupament a Mèxic:

El bolero: La herencia de Cuba a la Trova de Yucatán 
https://www.trovadores-yucatecos.com/Bolero.html

 

         
part 1                     part 2                       part 3

(José Fe lipe Garcia Vargas. 2009)
 

---------------------------------------------------------------------------

SELECCIÓ DE TEMES MEXICANS D'INTERÈS EN RITME HAVANERA o BOLERO-HAVANERA

TRIO GARNICA ASCENCIO: GOLONDRINA VIAJERA
(Ll: Ricardo López Méndez / M: Guty Cárdenas)


TRIO GARNICA ASCENCIO: LÁGRIMAS  (o popularment, Lagrimitas)
(Autor: Luis Martínez Serrano. Barcelona. 1900- México D.F. 1970)

TRIO GARNICA ASCENCIO: QUISIERA  
(Guty Cárdenas)


TRIO GARNICA ASCENCIO: IMPOSIBLE
 (Agustín Lara)  

GUTY CÁRDENAS : NUNCA
(Ll: Ricardo López Méndez / M: Guty Cárdenas)
TEHUA : LA BORRACHITA
( Ignacio Fernández Esperón "Tata Nacho")

JORGE NEGRETE y PEDRO VARGAS: LA NEGRA NOCHE


 LOS ASTROS DEL NORTE:  LA BARCA DE GUAYMASTEHUA y OSCAR CHÁVEZ: A LA ORILLA DE UN PALMAR  
TEHUA: UN VIEJO AMOR  


TEHUA y EUGENIA LEON: HAY UNOS OJOSAMPARO OCHOA: ADIOS, EL SOLDADO

LINDA RONSTADT: BLUE BAYOU. EL LAGO AZUL   

https://www.youtube.com/watch?v=6TnR4IsoC_0


 
Grup d'havaneres La Ribera © 2012

 

 

Grup d'havaneres LA RIBERA         tel. 664 035 236 / 619 809 720 / 637 185 314          info@havanereslaribera.com 

Pàgina principal

Dades Tècniques

  Videos

Audios

 Textes