ASSOCIATS

 

1.-Persones individuals simpatitzants.-Si desitja donar-se d'alta com a soci-col.laborador de
l'Associació d'Amics de les Havaneres, tindrà dret a assistir a la Trobada anual i a gaudir
d'informació. La quota anual mínima és de 20 €.  
Dades del nou soci:  Nom i cognoms,  Adreça (carrer, núm. pis), Telèfon, Correu electrònic,
Districte postal, Població. Compte bancari.
Enviar aquestes dades a  amics@amicsdeleshavaneres.com

2.-Els grups d'havaneres, consten a la web sense ser socis,però si desitgen que es divulgui
els seus treballs, Cantades emblemàtiques, enregistraments, que les cantades surtin al Teletext de TV3, etc.
cal que es facin socis. El preu mínim és de 60 € anuals per grup.
Dades del nou grup:  Nom del grup, Any de formació, Nom de la persona de contacte,  Adreça (carrer, núm. pis),
Districte postal, Població, Telèfon, Correu electrònic, Pàgina web (si en tenen) . Compte bancari.
Enviar aquestes dades a  amics@amicsdeleshavaneres.com


3.- Els grups que desitgin assistència de VIURE BÉ ADMINISTRADORS, per les seves facturacions i aspectes legals, SS. Hisenda, etc.
han de donar-se d'alta omplint el "Full d'Inscripció". Deixen de pagar la quota anual de 60 euros
per grup, i passen a col·laborar amb una quota anual per cantaire de 60 euros.

(veure Procediments laborals, Gestió, Taula de Quotes i Full d'Inscripció a la pàgina principal)

4.- En l'actualitat l'associació té la possibilitat d'emetre factura electrònica.