GRUPS  A  COMPETIR:

 

Color (D)

Grup                                  Denominació 


Lipocroms 

    Equips     Individuals

D    001           002                       Lip. Blanc Recessiu

D    003           004                       Lip. Blanc Dominant

D    005           006                       Lip. Groc Intens

D    007           008                       Lip. Groc Nevat

D    009           010                       Lip. Groc Marfil

D    011           012                       Lip. Vermell Intens

D    013           014                       Lip. Vermell Nevat

D    015           016                       Lip. Vermell Marfil

D    017           018                       Lip. Groc Mosaic Mascles

D    019           020                       Lip. Groc Mosaic Femelles

D    021           022                       Lip. Vermell Mosaic Mascles

D    023           024                       Lip. Vermell Mosaic Femelles


Clàssics

    Equips     Individuals 

D    025           026                      Negre Blanc

D    027           028                      Bruno Blanc

D    029           030                      Àgata Blanc

D    031           032                       Isabela Blanc

D    033           034                      Negre Groc Intens o Nevat

D    035           036                      Bruno Groc Intens o Nevat

D    037           038                      Àgata Groc Intens o Nevat

D    039           040                       Isabela Groc Intens o Nevat

D    041           042                      Negre Vermell Intens o Nevat

D    043           044                      Bruno Vermell Intens o Nevat

D    045           046                      Àgata Vermell Intens o Nevat

D    047           048                       Isabela Vermell Intens o Nevat

D    049           050                      Negre Groc Mosaic

D    051           052                      Bruno Groc Mosaic

D    053           054                      Àgata Groc Mosaic

D    055           056                       Isabela Groc Mosaic

D    057           058                      Negre Vermell Mosaic

D    059           060                      Bruno Vermell Mosaic

D    061           062                       Àgata Vermell Mosaic

D    063           064                       Isabela Vermell Mosaic


Pastel

    Equips     Individuals

D    065           066                      Negre Pastel Blanc

D    067           068                      Bruno Pastel Blanc

D    069           070                      Àgata Pastel Blanc

D    070           072                       Isabela Pastel Blanc

D    073           074                      Negre Pastel Groc Int./Nev

D    075           076                      Bruno Pastel Groc Int./Nev

D    077           078                      Àgata Pastel Groc Int./Nev

D    079           080                       Isabela Pastel Groc Int./Nev

D    081           082                      Negre Pastel Vermell Int./Nev

D    083           084                      Bruno Pastel Vermell Int./Nev

D    085           086                      Àgata Pastel Vermell Int./Nev

D    087           088                       Isabela Pastel Vermell Int./Nev

D    089           090                      Negre Pastel Groc Mosaic

D    091           092                      Bruno Pastel Groc Mosaic

D    093           094                      Àgata Pastel Groc Mosaic

D    095           096                       Isabela Pastel Groc Mosaic

D    097           098                      Negre Pastel Vermell Mosaic

D    099           100                      Bruno Pastel Vermell Mosaic

D    101           102                      Àgata Pastel Vermell Mosaic

D    103           104                       Isabela Pastel Vermell Mosaic

 

Ales Grises

     Equips    Individuals 

D    105           106                       "Ales Grises" Blanc

D    107           108                       "Ales Grises" Groc Int./Nev

D    109           110                       "Ales Grises" Vermell Int./Nev

D    111           112                       "Ales Grises" Groc Mosaic

D    113           114                       "Ales Grises" Vermell MosaicÒpal

     Equips     Individual

D    115           116                      Negre Òpal Blanc

D    117           118                      Bruno Òpal Blanc

D    119           120                      Àgata/Isabela Òpal Blanc

D    121           122                      Negre Òpal Groc Int./Nev

D    123           124                      Bruno Òpal Groc Int./Nev

D    125           126                      Àgata/Isabela Òpal Groc Int./Nevt

D    127           128                      Negre Opal Vermell Int./Nev

D    129           130                      Bruno Òpal Vermell Int./Nev

D    131           132                      Àgata/Isabela Òpal Verm. Inte./Nev

D    133           134                      Negre Opal Groc Mosaic

D    135           136                      Bruno Òpal Groc Mosaic

D    137           138                      Àgata/Isabela Òpal Groc Mosaic

D    139           140                      Negre Òpal Vermell Mosaic

D    141           142                      Bruno Òpal Vermell Mosaic

D    143           144                      Àgata/Isabela Òpal Vermell Mosaic

 

Ino (Phaeo)

     Equips    Individuals

D    145           146                      Ino Blanc

D    147           148                      Ino Groc Intens o Nevat

D    149           150                      Ino Vermell Intens o Nevat

D    151           152                      Ino Groc Mosaic

D    153           154                      Ino Vermell Mosaic

 

Satiné

     Equips    Individuals

D    155           156                      Satiné Blanc

D    157           158                      Satiné Groc Intens o Nevat

D    159           160                      Satiné Vermell Intens o Nevat

D    161           162                      Satiné Groc Mosaic

D    163           164                      Satiné Vermell Mosaic

 

Topazi

     Equips    Individuals

D    165           166                      Topazi Blanc

D    167           168                      Topazi Groc Intens o Nevat

D    169           170                      Topazi Vermell Intens o Nevat

D    171           172                      Topazi Groc Mosaic

D    173           174                      Topazi Vermell MosaicEumo

     Equips    Individuals

D    175           176                      Eumo Blanc

D    177           178                      Eumo Groc Intens o Nevat

D    179           180                      Eumo Vermell Intens o Nevat

D    181           182                      Eumo Groc Mosaic

D    183           184                      Eumo Vermell Mosaic


Onix

     Equips    Individuals

D    185           186                      Negre i Bruno Onix Blanc

D    187           188                      Àgata Onix Blanc

D    189           190                      Negre i Bruno Onix Groc Int/Nev

D    191           192                      Àgata Onix Groc Intens o Nevat

D    193           194                      Negre i Bruno Onix Vermell Int/Nev

D    195           196                      Àgata Onix Vermell Intens o Nevat

D    197           198                      Negre i Bruno Onix Groc Mosaic

D    199           200                      Àgata Onix Groc Mosaic

D    201           202                      Negre i Bruno Onix Vermell Mosaic

D    203           204                      Àgata Onix Vermell Mosaic

 

Cobalt

     Equips    Individuals

D    205           206                      Negre i Bruno Cobalt Blanc

D    207           208                      Àgata Cobalt Blanc

D    209           210                      Negre i Bruno Cobalt Groc Int/Nev

D    211           212                      Àgata Cobalt Groc Intens o Nevat

D    213           214                      Negre i Bruno Cobalt Vermell Int/Nev

D    215           216                      Àgata Cobalt Vermell Intens o Nevat

D    217           218                      Negre i Bruno Cobalt Groc Mosaic

D    219           220                      Àgata Cobalt Groc Mosaic

D    221           222                      Negre i Bruno Cobalt Vermell Mosaic

D    223           224                      Àgata Cobalt Vermell Mosaic

 

Jaspe

    Equips     Individuals

D    225           226                      Jaspe SD Blanc

D    227           228                      Jaspe SD Groc Intens o Nevat

D    229           230                      Jaspe SD Vermell Intens o Nevat

D    231           232                      Jaspe SD Groc Mosaic

D    233           234                      Jaspe SD Vermell Mosaic

D    235           236                      Jaspe DD Blanc

D    237           238                      Jaspe DD Groc Intens o Nevat

D    239           240                      Jaspe DD Vermell Intens o Nevat

D    241           242                      Jaspe DD Groc Mosaic

D    243           244                      Jaspe DD Vermell Mosaic

 

Mogno

    Equips     Individuals

D    245           246                      Negre Mogno Blanc

D    247           248                      Negre Mogno Intens i Nevat Groc/Groc Marfil

D    249           250                      Negre Mogno Intens i Nevat Vermell/Vermell Marfil

D    251           252                      Negre Mogno Mosaic Groc/Groc Marfil

D    253           254                      Negre Mogno Mosaic Vermell/Vermell Marfil

D    255           256                      Bru Mogno Blanc

D    257           258                      Bru Mogno Intens i Nevat Groc/Groc Marfil

D    259           260                      Bru Mogno Intens i Nevat Vermell/Vermell Marfil

D    261           262                      Bru Mogno Mosaic Groc/Groc Marfil

D    263           264                      Bru Mogno Mosaic Vermell/Vermell Marfil

 

Postura (E)

Grup                                  Denominació 

Rissats 

    Equips     Individuals 

E    001           002                      Rissat de Paris 

E    003           004                      Rissat Padovà Corona

E    005           006                      Rissat Padovà Consort

E    007           008                      Rissat del Nord

E    009           010                      Rissat Fiorino Corona

E    011           012                      Rissat Fiorino Consort

E    013           014                      Rissat del Sud

E    015           016                      Rissat Suís

E    017           018                      Gibber Itàlicus 

E    019           020                      Gibós Espanyol 

E    021           022                      Melado Tinerfeny  

E    023           024                      Rissat Gegant Italià 

E    025           026                      Mehringer

E    027           028                      Giraldillo SevillanoPostura ploma llisa 

    Equips     Individuals 

E    029           030                      Bossu Belga 

E    031           032                      Scotch Fancy 

E    033           034                      Muniquès

E    035           036                      Hosso JaponèsForma ploma llisa 

    Equips    Individuals

E    037           038                      Border Fancy 

E    039           040                      Fife Fancy 

E    041           042                      Norwich 

E    043           044                      Yorkshire 

E    045           046                      Bernois 

 

Monogràfic Raça Espanyola

    Equips    Individuals

E    047          048                      Raça Espanyola Lipocrom Fons Blanc

E    049          050                      Raça Espanyola Lipocrom Fons Groc Intens

E    051          052                      Raça Espanyola Lipocrom Fons Groc Nevat

E    053          054                      Raça Espanyola Melànic Fons Blanc

E    055          056                      Raça Espanyola Melànic Vert Intens

E    057          058                      Raça Espanyola Melànic Vert Nevat

E    059          060                      Raça Espanyola Resta Melànics Fons Groc Intens

E    061          062                      Raça Espanyola Resta Melànics Fons Groc Nevat

E    063          064                      Raça Espanyola Pios Fons Blanc

E    065          066                      Raça Espanyola Pios Fons Groc Intens

E    067          068                      Raça Espanyola Pios Fons Groc Nevat

 

Forma ploma llisa 

    Equips    Individuals

E    069           070                      Llarguet Espanyol  

E    071           072                      Irish Fancy Monyuts 

    Equips     Individuals 

E    073           074                      Gloster Corona Lipocrom 

E    075           076                      Gloster Corona Melànic

E    077           078                      Gloster Corona Pio

E    079           080                      Gloster Consort Lipocrom 

E    081           082                      Gloster Consort Melànic 

E    083           084                      Gloster Consort Pio 

E    085           086                      Monya Alemanya 

E    087           088                      Crested i Crest-Bred 

E    089           090                      Lancashire 

E    091           092                      Rheinländer Corona 

E    093           094                      Rheinländer Plainhead

E    095           096                      Arlequí Portuguès


Disseny

    Equips    Individuals

E    097          098                        Lizard

 

Exòtics (F)

Grup                                   Denominació

    Equips    Individuals

F    001          002                        Diamant Mandarìn en gris i bru

F    003          004                        Diamant Mandarìn resta colors i mutacions

F    005          006                        Isabelita del Japó Clàssic

F    007          008                        Isabelita del Japó resta colors i mutacions

F    009          010                        Paddas Clàssic

F    011          012                        Paddas resta colors i mutacions

F    013          014                        Diamant de Gould Clàssic

F    015          016                        Diamant de Gould resta colors i mutacions

F    017          018                        Resta espècies australianes i oceàniques

F    019          020                        Granivors africans

F    021          022                        Granivors americans

F    023          024                        Granivors asiàtics

F    025          026                        Insectívors, Frugívors i Nectaris 


 

Fauna Europea (G)

Grup                                    Denominació

             Classic

    Equips     Individuals

G    001           002                      Verderols (Verderones)

G    003           004                      Lluer/Lluento i Gafarrons(Luganos y Verdecillos)

G    005           006                      Caderneres (Jilgueros)

G    007           008                      Passerells (Pardillos)

G    009           010                      "Picogordos,Piquituertos,Pinzones y Camachelos"

G    011           012                      "Gorriones y Escribanos"

                 Mutada

    Equips     Individuals

G    013           014                      Verderols (Verderones) Bru

G    015           016                      Verderols (Verderones) Agata

G    017           018                      Verderols (Verderones) Isabela

G    019           020                      Verderols (Verderones) Satiné, lutino

G    021           022                      Verderols (Verderones) Pastel (tots) i resta

G    023           024                      Lluer/Lluento i Gafarrons(Luganos y Verdecillos)

G    025           026                      Caderneres (Jilgueros)

G    027           028                      Passerells (Pardillos)

G    029           030                      "Picogordos,Piquituertos,Pinzones y Camachelos"

G    031           032                      "Gorriones y Escribanos"

 

Híbrids (H)

Grup                                   Denominació

Híbrid Negre Bru (Clàssics)

    Equips     Individuals

H    001           002                      Híb.de Canari x F.Europea o viceversa

H    003           004                      Híb.de Canari x Exòtic o viceversa

H    005           006                      Híb.d'Exòtic x Exòtic

H    007           008                      Híb.de Fauna Europea x Fauna Europea 

H    009           010                      Híb.de Fauna Europea x Exòtic o viceversaHíbrid Mutat 

    Equips     Individuals

H    011           012                      Híb.de Canari x F.Europea o viceversa

H    013           014                      Híb.de Canari x Exòtic o viceversa

H    015           016                      Híb.d'Exòtic x Exòtic

H    017           018                      Híb.de Fauna Europea x Fauna Europea 

H    019           020                      Híb.de Fauna Europea x Exòtic o viceversa