Resultados "definitivos" Balear FOIB - Sóller 2014

 

GRANDES PREMIOS:

Equipo Color:                   D-171    Satine Amarillo              368 pts   Francisco Notario Torres

Individual Color:               D-182    Topacio Amarillo             92 pts   Bartolomé Pizá Martinez  

Equipo Postura:                E-63      Scotch Fancy                 368 pts   Pep Riera Perelló

Individual Postura:            E-74      Fife Fancy Pio                 93 pts    Horacio Cánovas Romero

Mejor Exótico:                 F-162    Frugiv,Insect,Nect.          92 pts    Eduardo Rodriguez Puigros

Mejor Fauna Europea:     G-44     Camachuelo Común         90 pts    Miquel Cifre Campomar

Mejor Híbrido:                 H-20     Jilguero x canario             92 pts    Sebastián Toral Amer

Mejor Periquito:               I-18      Periquito Comú Clas.       91 pts    Miguel Rossello Martí

Mejor Psitácido:               J108     Rest.Psitàc.Afroasiàtic      90 pts   Fabián Andrés Valencia Hernández

 

 
 

PREMIOS ESPECIALES:

*Estància per a 2 persones al “Jumeirah Port Sóller Hotel & Spa” ***** del Port de Sóller,

 als 10 ocells en individuals més puntuats (color) d’un mateix criador.        

                            Sr. Guillermo Pascual Santandreu       911 PTS

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel Espéndido” **** de Port de Sóller,

als 10 ocells en individuals més puntuats (postura) d’un mateix criador.

                           Sr Miguel Angel Bestard Terrasa         901 PTS

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel Los Geranios” **** del Port de Sóller,

 als 3 equips més puntuats (color) d’un mateix criador.                                  

                            Sr Francisco Notario Torres             1097 PTS  

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel PortoSóller” *** del Port de Sóller,  

als 3 equips més puntuats (postura) d’un mateix criador.

                  Sr Jaume Torres Torres                    1091 PTS

 

*Estància per a 2 persones al “Hotel Generoso” *** del Port de Sóller,  

als 10 ocells en individuals més puntuats ( exòtics, fauna europea, híbrids, periquitos, psitàcids ) d’un mateix criador.

                           Sr Miquel Cifre Campomar               905 PTS

 

*Sopar per a 2 persones al restaurant de l´Hotel Espléndido del Port de Sóller a l´equip més puntuat d´exòtics.

                  Sr Buenaventura Hernández Muros       F1      367 PTS

 

*Dinar o sopar per a 2 persones al restaurant Balear del Port de Sóller,

a l´equip més puntuat d´una de les següents gammes: fauna europea, híbrids, periquitos o psitàcids.

                  Sr Sebastián Toral Amer                    G21       361 PTS 

 

Per tal de donar més opcions de premi als criadors, els "Grans Premis" i "Premis Especials" no son acumulables,

es a dir: un mateix criador  pot guanyar com a màxim un "Gran Premi" i un "Premi Especial".

La forma de puntuar el "Premis Especials" serà en base a la suma de punts obtinguts. 

 

 

 

 

COLOR

 

 

D1

LIPOCROM FONS BLANC RECESSIU

ORO:           Joan Escalas Dalmau          366 pts

PLATA:        Antonio Sala Monserrat     363 pts

BRONCE:    Joan Escalas Dalmau         360 pts

 

 
   D2

LIPOCROM FONS BLANC RECESSIU

ORO:            José Miguel Varon Huerta       92 pts

PLATA:         Manuel Ramirez López           91 pts

BRONCE:    José Miguel Varon Huerta       91 pts

 

 

D3

LIPOCROM FONS BLANC DOMINANT

PLATA:        Francisco Jose Vaz Merino       359 pts

BRONCE:     Francisco Jose Vaz Merino       356 pts

 

 
   D4

LIPOCROM FONS BLANC DOMINANT

ORO:           Miguel Cifre Campomar             90 pts

PLATA:      Guillermo Llobera Villalonga        89 pts

BRONCE:   Miguel Cifre Campomar             88 pts

 

 

D5

LIPOCROM FONS GROC INTENS

ORO:            Felix Castro Camacho              366 pts

PLATA:        Antonio Perez Polo                   363 pts

BRONCE:     Miguel Malpesa Muñoz            362 pts

 
   D6

LIPOCROM FONS GROC INTENS

ORO:          Oscar Pla Soria                            92 pts

PLATA:      Oscar Pla Soria                            91 pts

BRONCE:   Antonio Perez Polo                     91 pts

 

D7

LIPOCROM FONS GROC NEVAT

ORO:             Miguel Malpesa Muñoz          363 pts

PLATA:        Miguel Malpesa Muñoz            359 pts

BRONCE:     Ricardo Garchitorena Pairo     359 pts

 
   D8

LIPOCROM FONS GROC NEVAT

ORO:             Pedro Rigo Alomar               91 pts

PLATA:         Juan Calvo Vives                  90 pts

BRONCE:      Juan Calvo Vives                 90 pts

 

D9

LIPOCROM FONS GROC MARFIL

ORO:             Pedro Rigo Alomar                  366 pts

PLATA:         Pedro Rigo Alomar                  362 pts

 
  D10

LIPOCROM FONS GROC MARFIL

ORO:           Antonio Perez Polo                       92 pts

PLATA:      Guillermo Llobera Villalonga          91 pts

BRONCE:   Antonio Abellan Sanchez              90 pts

 

D11

LIPOCROM FONS GROC MOSAIC MASCLES

ORO:           Miguel Cifre Campomar               366 pts

PLATA:       Jaume Marc Miquel Sanchis         363 pts

BRONCE:    Bartomeu Jaume Rosselló            362 pts

 
  D12

LIPOCROM FONS GROC MOSAIC MASCLES

ORO:           Antonio Riera Marimón               92 pts

PLATA:       Bartolomé Cañellas Sabater         91 pts

BRONCE:    Miquel Riera Marimón                91 pts

 

D13

LIPOCROM FONS GROC MOSAIC FEMELLES

ORO:              Jaume Marc Miquel Sanchís         366 pts

PLATA:         Antonio Sala Montserrat                363 pts

BRONCE:      Juan Barceló Parra                       362 pts

 

  D14

LIPOCROM FONS GROC MOSAIC FEMELLES

ORO:              Juan Vidal Pomar                       91 pts

PLATA:          Pedro Soto Galindo                    90 pts

BRONCE:      Pedro Soto Galindo                    90 pts

 

D17

LIPOCROM FONS VERMELL INTENS

ORO:            José Manuel Montesinos Recio        366 pts

PLATA:        Gabriel Ramis Llabrés                      366 pts

BRONCE:     Juan Miguel García Coll                  366 pts

 
  D18

LIPOCROM FONS VERMELL INTENS

ORO:          Gabriel Ramis Llabres                     91 pts

PLATA:       Bernat Julià Estades Castañer         90 pts

BRONCE:   José Manuel Montesinos Recio       90 pts

 

D19

LIPOCROM FONS VERMELL NEVAT

ORO:            Gabriel Ramis Llabrés               364 pts

PLATA:        Maria Mas Barceló                  363 pts

BRONCE:    Juan Miguel Garcia Coll           362 pts

 
  D20

LIPOCROM FONS VERMELL NEVAT

ORO:         Maria Más Barceló                          91 pts

PLATA:     Bernat Julià Estades Castañer          91 pts

BRONCE:  Alexia Mendez Lozano                   90 pts

 

D22

LIPOCROM FONS VERMELL MARFIL

ORO:           Gabriel Mesquida Pont                 90 pts

 

D23

LIPOCROM FONS VERMELL MOSAIC MASCLES

ORO:            Rafel Llore Terrasa                        367 pts

PLATA:       Bernat Julià Estades Castañer         366 pts

BRONCE:    Jose Puerta Sanchez                      366 pts

 
  D24

LIPOCROM FONS VERMELL MOSAIC MASCLES

ORO:            Sebastian Sala Toral                            92 pts

PLATA:        Bernat Julià Estades Castañer               91 pts

BRONCE:     Bernat Julià Estades Castañer              91 pts

 

D25

LIPOCROM FONS VERMELL MOSAIC FEMELLES

BRONCE:     Francisco Grimalt Salvá          354 pts

 

D26

LIPOCROM FONS VERMELL MOSAIC FEMELLES

ORO:            Antonio Aloy Cantallobs        90 pts

PLATA:       Antonio Aloy Cantallobs         89 pts

BRONCE:    Bartolomé Martí Arbona        88 pts

 

D30

LIPOCROM ALBINS

ORO:           Guillermo Llobera Villalonga     92 pts

 

 

 

CLASSICS

 

 

D40

NEGRE BLANC

ORO:           Guillermo Llobera Villalonga      91 pts

PLATA:       Guillermo Llobera Villalonga      90 pts

BRONCE:    Gabriel Massanet Sureda          89 pts

 
  D44

AGATA BLANC

ORO:              Jaime Morales Roselló     90 pts

PLATA:         Jaime Morales Roselló      89 pts

BRONCE:      Jaime Morales Roselló     89 pts

 

D47

NEGRE GROC INTENS I NEVAT

ORO:                 Barbara Torres Miralles             364 pts

PLATA:             Guillermo Llobera Villalonga       359 pts

BRONCE:          Barbara Torres Miralles             359 pts

 
  D48

NEGRE GROC INTENS I NEVAT

ORO:              Barbara Torres Miralles             91 pts

PLATA:         Barbara Torres Miralles              90 pts

BRONCE:      Guillermo Llobera Villalonga       89 pts

 
  D52

AGATA GROC INTENS I NEVAT

ORO:             Pedro Soto Galindo                91 pts

PLATA:        Antonio Abellan Sanchez         89 pts

BRONCE:     Antonio Abellan Sanchez        88 pts

 

D55

NEGRE GROC MOSAIC

ORO:           Tomeu Comas Coll              366 pts

PLATA:       Gabriel Massanet Sureda     358 pts

 

D56

NEGRE GROC MOSAIC

ORO:          Tomeu Comas Coll                92 pts

PLATA:      Tomeu Comas Coll                91 pts

BRONCE:   Tomeu Comas Coll               90 pts

 

D58

BRUNO GROC MOSAIC

ORO:              Guillermo Llobera Villalonga         91 pts

PLATA:          Marc Peña Oliver                         90 pts

BRONCE:       Marc Peña Oliver                         89 pts

 
  D59

AGATA GROC MOSAIC

ORO:       Tomeu Comas Coll                        363pts

PLATA:   Francisco Ramirez Alvarez             358pts

 

D60

AGATA GROC MOSAIC

ORO:            Tomeu Comas Coll      90pts

PLATA:        Tomeu Comas Coll      90pts

BRONCE:     Pedro Soto Galindo     89pts

 

D63

NEGRE VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:                Jose Manuel Montesinos Recio          360pts

PLATA:            Julian Bautista Valle                           358pts

BRONCE:        Francisco Vicens Mas                        356pts

 
  D64

NEGRE VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:                Esteban Vaquero Benito          92pts

PLATA:            Arnau Amengual Bonnin          91pts

BRONCE:         Arnau Amengual Bonnin         91pts

 

D66

BRUNO VERMELL INTENS I NEVAT

PLATA:          Gabriel Mesquida Pont              89 pts

 

D67

AGATA VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:               Juan Antonio Villaverde  Guerrero          362 pts

PLATA:           Pep Trias Planas                                     356 pts

BRONCE:       Jaume Ferrer Bernat                                355 pts

 
  D68

AGATA VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:                 Pep Trias Planas                   90 pts

PLATA:            Gabriel Mesquida Pont          89 pts

BRONCE:          Pep Trias Planas                  89 pts

 

D70

ISABELA VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:                 Antonio Villaverde Guerrero        91 pts

PLATA:             Pep Trias Planas                          90 pts

BRONCE:         Pep Trias Planas                           89 pts

 

D71

NEGRE VERMELL MOSAIC

PLATA:  Francisco Grimalt Salvá                        358 pts

 
  D72

NEGRE VERMELL MOSAIC

ORO:           Jaime Morales Roselló                                 91 pts

PLATA:       Juan Miguel García Coll                               90 pts

BRONCE:    Francisco Manuel Ramis Gonzáles              88 pts

 

D74

BRUNO VERMELL MOSAIC

ORO:          Francisco Grimalt Salvá                               92 pts

PLATA:      Francisco Grimalt Salvá                                91 pts

BRONCE:   Francisco Grimalt Salvá                               91 pts

 

D75

AGATA VERMELL MOSAIC

ORO:         Bernat Julià Estades Castañer           362 pts

PLATA:     Francisco Grimalt Salvá                    362 pts

BRONCE:  Francisco Grimalt Salvá                   358 pts

 
  D76

AGATA VERMELL MOSAIC

ORO:                    Jaime Morales Rosello            91 pts

PLATA:                Francisco Grimalt Salva           90 pts

BRONCE:             Juan Lozano Triay                   90 pts

 

 

 

PASTEL

 

 

D80

NEGRE  PASTEL BLANC

 

D81

BRUNO PASTEL BLANC

 

D82

BRUNO PASTEL BLANC

PLATA:              Guillermo Llobera Villalonga        89 pts

BRONCE:           Barbara Torres Miralles              88 pts

 

D88

NEGRE PASTEL GROC INTENS I NEVAT

 

D90

BRUNO PASTEL GROC INTENS I NEVAT

PLATA:          Guillermo Llobera Villalonga            89 pts

BRONCE:       Barbara torres Miralles                    88 pts

 

D91

AGATA PASTEL GROC INTENS I NEVAT

PLATA:     Guillermo Pascual Santandreu                359 pts

 

D92

AGATA PASTEL GROC INTENS I NEVAT

ORO:                 Guillermo Pascual Santandreu          92 pts

PLATA:             Guillermo Pascual Santandreu          91 pts

BRONCE:         Guillermo Pascual Santandreu          90 pts

 

D94

ISABELA PASTEL GROC INTENS I NEVAT

 

D106

BRUNO PASTEL GROC MOSAIC

BRONCE:       Barbara Torres Miralles             88 pts

 

D108

AGATA PASTEL GROC MOSAIC

PLATA:           Fco.Javier Socias Hernandez      89 pts

BRONCE:       Lorenzo Oliver Comas                88 pts

 

D114

BRUNO PASTEL VERMELL MOSAIC

 

D115

AGATA PASTEL VERMELL MOSAIC

BRONCE:    Joan Pons Enrich               353 pts

 

D116

AGATA PASTEL VERMELL MOSAIC

BRONCE:   Bartolome Pastor Escalas          88 pts

 

D118

ISABELA PASTEL VERMELL MOSAIC

 

 

 

ALES GRISES

 

 

D121

ALES GRISES GROC INTENS I NEVAT

 

D122

ALES GRISES GROC INTENS I NEVAT

PLATA:           Gregorio Beteta Gómez                 89 pts

BRONCE:        Damiana Adrover Adrover            88 pts

 

D123

ALES GRISES VERMELL INTENS I NEVAT

PLATA:      Jose Antonio Montalban Fernandez            356 pts

 

D124

ALES GRISES VERMELL INTENS I NEVAT

PLATA:      Jose Antonio Montalban Fernández           89 pts

BRONCE:   Jose Antonio Montalban Fernández          89 pts

 

D128

ALES GRISES VERMELL MOSAIC

PLATA:       Andreu Rubio Bauzà                           89 pts

BRONCE:   José Antonio Montalban Fernández     88 pts

 

 

 

OPAL

 

 

D130

NEGRE OPAL BLANC

ORO:       Guillem Salva Martorell                        90 pts

 

D131

BRUNO OPAL BLANC

ORO:       Guillermo Pascual Santandreu                364 pts

PLATA:   Guillermo Pascual Santandreu                358 pts

 

D132

BRUNO OPAL BLANC

ORO:          Guillermo Pascual Santandreu                     92 pts

PLATA:      Guillermo Pascual Santandreu                     91 pts

BRONCE:   Guillermo Pascual Santandreu                     90 pts

 
 D133

AGATA E ISABELA OPAL BLANC

ORO:           Juan José Cuart Alemany         363 pts

PLATA:      Juan José Cuart Alemany          362 pts

BRONCE:   Juan José Cuart Alemany          362 pts

 

D134

AGATA E ISABELA OPAL BLANC

ORO:            Juan José Cuart Alemany           91 pts

PLATA:        Juan Miguel Varon  Huerta         91 pts

BRONCE:     Juan Miguel Varon Huerta         91 pts

 

D138

BRUNO OPAL GROC INTENS I NEVAT

ORO:            Guillermo Pascual Santandreu         91 pts

PLATA:        Guillermo Pascual Santandreu         90 pts

BRONCE:     Guillermo Pascual Santandreu        90 pts

 

D139

AGATA E ISABELA OPAL GROC INTENS I NEVAT

ORO:                 Guillermo Pascual Santandreu              365 pts

PLATA:             Guillermo Pascual Santandreu               362 pts

BRONCE:          Joan Vidal Moreno                              362 pts

 
 D140

AGATA E ISABELA OPAL GROC INTENS I NEVAT

PLATA:        Guillen Pascual Santandreu      89 pts

BRONCE:     Guillen Pascual Santandreu      88 pts

 

D145

AGATA E ISABELA OPAL VERMELL INTENS I NEVAT

BRONCE:    Joan Escalas Dalmau           355 pts

 

D146

AGATA E ISABELA OPAL VERMELL INTENS I NEVAT

ORO                Joan Escalas Dalmau        90 pts

PLATA            Francisco Vicens Mas      89 pts

BRONCE:       Joan Escalas Dalmau        89 pts

 

D148

NEGRE OPAL GROC MOSAIC

ORO:                 Juan Lozano triay              91 pts

PLATA:            Guillen Salva Martorell       90 pts

BRONCE:         Guillen  Salva Martorell      90 pts

 

D149

BRUNO OPAL GROC MOSAIC

ORO:                Guillermo Pascual Santandreu          366 pts

PLATA:            Guillermo Pascual Santandreu          364 pts

 

 

D150

BRUNO OPAL GROC MOSAIC

ORO:                   Guillen Pascual Santandreu               92 pts

PLATA:               Guillen Pascual Santandreu               91 pts

BRONCE:            Guillen Pascual Santandreu               90 pts

 

D152

AGATA E ISABELA OPAL GROC MOSAIC

ORO:            Manuel Peña Palou                     91 pts

PLATA:        Bartolome Pastor Escalas           90 pts

BRONCE:     Bartolome Pastor Escalas          90 pts

 

D154

NEGRE OPAL VERMELL MOSAIC

ORO:             Juan Miguel Garcia Coll          90 pts

PLATA:         Juan Miguel Garcia Coll          89 pts

BRONCE:     Juan Miguel Garcia Coll          88 pts

 

D157

AGATA E ISABELA OPAL VERMELL MOSAIC

ORO:       Sebastian Nadal Nicolau             366 pts

 

D158

AGATA E ISABELA OPAL VERMELL MOSAIC

ORO:             Joan Escalas Dalmau                90 pts

PLATA:         Bernat Julià Estades Castañer   90 pts

BRONCE:      Joan Escalas Dalmau                89 pts

 

 

 

INOS

 

 

D160

INO BLANC

ORO:              Juan Escales Dalmau                 91 pts

PLATA:         Fco Javier Socias Hernández      90 pts

BRONCE:     Fco Javier Socias Hernández      89 pts

 

D161

INO GROC INTENS I NEVAT

ORO:        Miguel A. Salom Torrens        364 pts

PLATA:    Miguel A. Salom Torrens        363 pts

 
 D162

INO GROC INTENS I NEVAT

ORO:              Miguel Angel Salom Torrens     92 pts

PLATA:          Fco Javier Socias Hernández     91 pts

BRONCE:      Fco Javier Socias Hernández     90 pts

 

D166

INO GROC MOSAIC

ORO:         Jaime Ferrer Bernat        92 pts

PLATA:     Jaime Ferrer Bernat        91 pts

BRONCE:  Jaime Ferrer Bernat       88 pts

 

 

 

SATINE

 

 

D169

SATINE BLANC

ORO:           Jaime Morales Rosselló            367 pts

PLATA:       Jaime Morales Rosselló            366 pts

BRONCE:   Manuel Nieto Vallejo                362 pts

 
 D170

SATINE BLANC

ORO:            Jaime Morales Rosselló          91 pts

PLATA:        Jaime Morales Roselló            90 pts

BRONCE:     Jaime Morales Roselló           90 pts

 

D171

SATINE GROC INTENS I NEVAT

ORO:                  Francisco Notario Torres                  368 pts

PLATA:              Francisco Notario Torres                  366 pts

BRONCE:           Francisco Notario Torres                  363 pts

 
  D172

SATINE GROC INTENS I NEVAT

ORO:                 Francisco Notario Torres          92 pts

PLATA:             Francisco Notario Torres           91 pts

BRONCE:         Francisco Notario Torres           90 pts

 

D174

SATINE VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:                    Gabriel Mesquida Pont           90 pts

BRONCE:            Gabriel Mesquida Pont            88 pts

 

D176

SATINE GROC MOSAIC

ORO:            Jaume Marc Miquel Sanchís           91 pts

PLATA:        Jaume Marc Miquel Sanchís           90 pts

BRONCE:     Bartolomé Pastor Escalas              89 pts

 

D177

SATINE VERMELL MOSAIC

ORO:           Rafel Llore Terrasa                   363 pts

PLATA:       Jaime Morales Rosselló             358 pts

 
 D178

SATINE VERMELL MOSAIC

ORO:         Rafel Llore Terrasa                     92 pts

PLATA:     Rafel Llore Terrasa                     91 pts

BRONCE:  Bartolomé Pastor Escalas           90 pts

 

 

 

TOPAZI

 

 

D179

TOPAZI BLANC

ORO:             Fco. Javier Socias Hernández             364 pts

PLATA:         Jaime Morales Roselló                        363 pts

BRONCE:     Fco. Javier Socias Hernández              363 pts

 
 D180

TOPAZI BLANC

ORO:                 Fco Javier Socias Hernández       91 pts

PLATA:            Jaime Morales Rosselló                90 pts

BRONCE:         Fco Javier Socias Hernández        90 pts

 

D181

TOPAZI GROC INTENS I NEVAT

ORO:              Bartolomé Pizá Martinez            362 pts

PLATA:          Christian Bautista Massanet         359 pts

BRONCE:       Bartolomé Piza Martinez             359 pts

 

D182

TOPAZI GROC INTENS I NEVAT

ORO:              Bartolomé Pizá Martinez                92 pts

PLATA:          Bartolomé Pizá Martinez                91 pts

BRONCE:      Christian Bautista Massanet            91 pts

 

D185

TOPAZI GROC MOSAIC

ORO:          Juan Antonio Villaverde Guerrero            362 pts

 
 D186

TOPAZI GROC MOSAIC

ORO:          Juan Antonio Villaverde Guerrero                 91 pts

PLATA:      Jaime Morales Roselló                                  90 pts

BRONCE:   Miquel Riera Marimón                                 90 pts

 

D187

TOPAZI VERMELL MOSAIC

ORO:            Chistina Bautista Massanet           363 pts

PLATA         Chistina Bautista Massanet           360 pts

 

 
 D188

TOPAZI VERMELL MOSAIC

ORO:         Bartolomé Pastor Escalas                  90 pts

PLATA:     Bernat Julià Estades Castañer            90 pts

BRONCE:  Bartolomé Pastor Escalas                 89 pts

 

 

 

EUMO

 

 

D196

EUMO GROC MOSAIC

ORO:           Tomeu Comas Coll                       90 pts

PLATA:       Tomeu Comas Coll                       89 pts

BRONCE:   Tomeu Comas Coll                       88 pts

 

D198

EUMO VERMELL MOSAIC

ORO:                Jaime Morales Rosselló           90 pts

PLATA:            Jaime Morales Rosselló           89 pts

 

 

 

ONIX

 

 

D218

NEGRE ONIX GROC MOSAIC

PLATA:       Juan Massanet Ramon      89 pts

BRONCE:   Juan Massanet Ramon       88 pts

 

 

 

COBALT

 

 
 D230

NEGRE COBALT BLANC

ORO:                  Miquel Cifre Campomar             91 pts

PLATA:              Gabriel Massanet Sureda            90 pts

BRONCE:          Guillermo Llobera Villalonga       89 pts

 

D236

NEGRE COBALT GROC INTENS I NEVAT

BRONCE:     Guillermo Llobera Villalonga            88 pts

 

 D242

NEGRE COBALT VERMELL INTENS I NEVAT

ORO:              Jose Manuel Montesinos Recio       90 pts

PLATA:          Jose Manuel Montesinos Recio        89 pts

BRONCE:       Jose Manuel Montesinos Recio       88 pts

 

 D247

NEGRE COBALT GROC MOSAIC

ORO:       Gabriel Massanet Sureda        363 pts

 

D248

NEGRE COBALT GROC MOSAIC

ORO:              Gabriel Massnet Sureda       91 pts

PLATA:          Miquel Cifre Campomar       90 pts

BRONCE:      Gabriel Massnet Suregda      90 pts

 

 

 

JASPE

 

 

D260

NEGRE I BRUNO JASPE BLANC

ORO:                    Miquel Cifre Campomar        90 pts

PLATA:                Miquel Cifre Campomar        89 pts

BRONCE:             Guillen Salva Martorell          88 pts

 

D262

NEGRE I BRUNO JASPE GROC INTENS I NEVAT

 
D264

NEGRE I BRUNO JASPE VERMELL INTENS

ORO:           José Manuel Montesinos Recio        90 pts

PLATA:       José Manuel Montesinos Recio        90 pts

BRONCE:   José Manuel Montesinos Recio        89 pts

 

D265

NEGRE I BRUNO JASPE GROC MOSAIC

ORO:          Jose Puerta Sanchez           363 pts

 

D266

NEGRE I BRUNO JASPE GROC MOSAIC

PLATA:       Miguel Cifre Campomar        89 pts

BRONCE:   Ramón Martorell Perelló        88 pts

 

D267

NEGRE I BRUNO JASPE VERMELL MOSAIC

PLATA:   Juan Recio Verdugo                358 pts

 

 D268

NEGRE I BRUNO JASPE VERMELL MOSAIC

ORO:              Jaime Morales Rosello       90 pts

PLATA:          Jose Puerta Sanches           89 pts

BRONCE:       Juan Cruz Rey                   88 pts

 

 D276

AGATA JASPE GROC MOSAIC

ORO:         Jaume Marc Miquel Sanchis     90 pts

PLATA:     Jaume Marc Miquel Sanchis     89 pts

 

 

 D278

AGATA JASPE VERMELL MOSAIC

ORO:              Juan Recio Verdugo               90 pts

PLATA:          Jose puerta Sanchez               89 pts

BRONCE:      Jose puerta Sanchez               88 pts

 

 

 

 

 

POSTURA

 

 

E1

RISSAT DE PARIS

ORO:             Bernat Rossiñol Moll             364 pts

 
   E2

RISSAT DE PARIS

ORO:            Jaume Marc Miquel Sanchis    90 pts

PLATA:        Bernat Rossiñol Moll                89 pts

BRONCE:    Jaume Marc Miquel Sanchis     89 pts

 

E4

RISSAT GEGANT ITALIA

ORO:       Bernat Rossiñol Moll                   91 pts

PLATA:   Bernat Rossiñol Moll                   90 pts

 

E6

RISSAT PADOVA CORONA

 

E8

RISSAT PADOVA CONSORT

PLATA:        David Camacho Muñoz           89 pts

BRONCE:    Gabriel Vilches Izquierdo         88 pts

 

E9

RISSAT DEL NORD

ORO:          Pedro Rigo Alomar            362 pts

PLATA:      Pedro Rigo Alomar            358 pts

BRONCE:  Pedro Rigo Alomar            355 pts

 
   E10

RISSAT DEL NORD

PLATA:      Pedro Rigo Alomar              89 pts

BRONCE:  Juan Casasnovas Bernat       88 pts

 

E11

MEHRINGER

 
   E12

MEHRINGER

ORO:          Miguel Angel Bestard Terrasa      91 pts

PLATA:      Miguel A. Socias Hernández        91 pts

BRONCE:   Miguel Angel Bestard Terrasa     90 pts

 

E20

GIBOS ESPANYOL LIPOCROM

ORO:             Guillermo Llobera Villalonga        90 pts

PLATA:         Guillermo Llobera Villalonga        89 pts

BRONCE:      Guillermo Llobera villalonga        88 pts

 

E29

MELADO TINERFENY PIO

PLATA:        Guilllermo Llobera Villalonga      358 pts

 

E30

MELADO TINERFENY PIO

ORO:               Guillermo Llobera Villalonga       91 pts

PLATA:           Guillermo Llobera Villalonga       90 pts

BRONCE:        Guillermo Llobera Villalonga      89 pts

 

E38

BOSSU BELGA

 

E39

MUNIQUES

PLATA:            Jose Barrientos Ruiz    356 pts

 
   E40

MUNIQUES

PLATA:             Jose Barrientos Ruiz      89 pts

BRONCE:         Jose Barrientos Ruiz      88 pts

 

E42

YORKSHIRE

PLATA:         Dionisio Egidos Javaloya     89 pts

BRONCE:      Dionisio Egidos Javaloya    88 pts

 

E44

BERNOIS

PLATA:          Jaume Torres Torres       89 pts

BRONCE:      Jaume Torres Torres       88 pts

 

E45

LLARGUET ESPANYOL LIPOCROM

ORO:            Ricardo Garchitorena Pairo       364 pts

PLATA:        Miguel A. Salom Torrens          362 pts

BRONCE:    Joan Seguí Marques                  362 pts

 
  E46

LLARGUET ESPANYOL LIPOCROM

ORO:            Miguel A. Salom Torrens      92 pts

PLATA:        Luís Delgado Zurita               91 pts

BRONCE:    Miguel A. Salom Torrens       91 pts

 

E47

LLARGUET ESPANYOL MELANIC

ORO:           Matias Gil Fullana                363 pts

 
  E48

LLARGUET ESPANYOL MELANIC

ORO:          Matias Gil Fullana                   91 pts

PLATA:       Luis Bonilla Ortiz                   90 pts

BRONCE:   Fernando Ortiz Carmona         90 pts

 

E50

LLARGUET ESPANYOL PIO

ORO:          David Camacho Muñoz           91 pts

PLATA:      Antonio Vidal Pou                   91 pts

BRONCE:   Fernando Ortiz Carmona         91 pts

 

E55

RHEINLANDER CORONA

 

E56

RHEINLANDER CORONA

ORO:           Miguel A. Socias Hernández      91 pts

PLATA:        Miguel A. Socias Hernández     90 pts

BRONCE:    Miguel A. Socias Hernández     89 pts

 

E58

RHEINLANDER CONSORT

ORO:          Miguel A. Socias Hernández        90 pts

PLATA:       Miguel A. Socias Hernández       89 pts

BRONCE:   Miguel A. Socias Hernández       88 pts

 

E60

RISSAT FIORINO CORONA

ORO:                 Miguel Angel Bestard Terrasa           92 pts

PLATA:             Pedro Rigo Alomar                           91 pts

BRONCE:         Miguel Angel Bestard Terrasa           91 pts

 

E62

RISSAT FIORINO CONSORT

ORO:          Fernando Ortiz Carmona                     91 pts

PLATA:      José Cordoba Lara                              91 pts

BRONCE:   Miguel Angel Bestard Terrasa            90 pts

 
  E63

SCOTCH FANCY

ORO:            Pep Riera Perelló                368 pts

PLATA:        Pep Riera Perelló                363 pts

BRONCE:    Bartolomé Frau Llull            361 pts

 

E64

SCOTCH FANCY

ORO:             Pep Riera Perello               91 pts

PLATA:         Pep Riera Perello               90 pts

BRONCE:     Bartolome Frau Llull           90 pts

 

E65

HOSSO JAPONES

BRONCE:     Pep Riera Perelló               355 pts

 
  E66

HOSSO JAPONES

ORO:              Jose Barrientos Ruiz        91 pts

PLATA:          Jose Barrientos Ruiz        90 pts

BRONCE:      Pep Riera Perelló             90 pts

 

E67

BORDER

ORO:              Aina Llinás Sureda     361 pts

 
  E68

BORDER

ORO:               Aina Lllinás Sureda        91 pts

PLATA:           Aina Llinás Sureda         91 pts

BRONCE:       Aina Llinás Sureda         90 pts

 

E69

FIFE FANCY LIPOCROM

 
  E70

FIFE FANCY LIPOCROM

ORO:                 Pedro Campaner Ferragut     91 pts

PLATA:             Pedro Campaner Ferragut     91 pts

BRONCE:         Sebastián Nadal Nicolau       90 pts

 

E72

FIFE FANCY MELANIC

ORO:                 Miquel Cifre Campomar      91 pts

PLATA:             Bartomeu Frau Llull             90 pts

BRONCE:          Bartomeu Frau Llull            89 pts

 

E73

FIFE FANCY PIO

ORO:                 Horacio Cánovas Romero      362 pts

 
  E74

FIFE FANCY PIO

ORO:                Horacio Cánovas Romero         93 pts

PLATA:            Pedro Campaner Ferragut          90 pts

BRONCE:        Sebastian Nadal Nicolau            90 pts

 

E75

RAÇA ESPANYOLA LIPOCROM

ORO:                 Juan Jesús Toledo Arresa         360 pts

PLATA:             Luís Delgado Zurita                  356 pts

 

 
  E76

RAÇA ESPANYOLA LIPOCROM

ORO:              Manuel Hernández González          91 pts

PLATA:           Elvio German Helling                     90 pts

BRONCE:       Manuel Hernández González          90 pts

 

E77

RAÇA ESPANYOLA MELANIC

ORO:                Juan Jesus Toledo Arresa         367 pts

PLATA:            Jaume Torres Torres                366 pts

BRONCE:        Jaume Torres Torres                 363 pts

 
  E78

RAÇA ESPANYOLA MELANIC

ORO:          Manuel Sanchez Lopez                  92 pts

PLATA:       Manuel Sanchez Lopez                 92 pts

BRONCE:   Manuel Sanchez Lopez                 91 pts

 

E79

RAÇA ESPANYOLA PIO

ORO:           Jaume Torres Torres                    362 pts

PLATA:       Jaume Torres Torres                    360 pts

BRONCE:   Manuel Sanchez López                355 pts

 
  E80

RAÇA ESPANYOLA PIO

ORO:           Juan Jesús Toledo Arresa             91 pts

PLATA:       José Barrientos Ruiz                     91 pts

BRONCE:   Juan Jesús Toledo Arresa              90 pts

 

E87

MONYA ALEMANYA

ORO:           Ricardo Garchitorena Pairo       362 pts

 

E88

MONYA ALEMANYA

ORO:            Luis Delgado Zurtia                      90 pts

PLATA:        Ricardo Garchitorena Pairo           90 pts

BRONCE:    Oscar Pla Soria                             89 pts

 

E90

ARLEQUI PORTUGUES

ORO:              David Camacho Muñon          90 pts

PLATA:           David Camacho Muñon         90 pts

BRONCE:      Mateu Amengual Bennasar      89 pts

 

E91

LIZARD OR

ORO:                 Juan Mayol Fiol                  362 pts

PLATA:             Bartolomé Frau Llull           360 pts

BRONCE:         José Bujosa Ribot               359 pts

 
  E92

LIZARD OR

ORO:                 Bartolomé Frau Llull           91 pts

PLATA:            Jaime Balaguer Ruisech        90 pts

BRONCE:        Gabriel Vilches Izquierdo      90 pts

 

E93

LIZARD PLATA

ORO:              Gabriel Vilches Izquierdo      362 pts

BRONCE:       Juan Recio Verdugo              352 pts

 
  E94

LIZARD PLATA

ORO:             Bartolomé Frau Llull             91 pts

PLATA:         Juan Mayol Fiol                    91 pts

BRONCE:     José Bujosa Ribot                 90 pts

 

E95

LIZARD VERMELL

 
  E96

LIZARD VERMELL

PLATA:         Bartolomé Frau Llull         89 pts

BRONCE:     Bartolomé Frau Llull         89 pts

 

E97

LIZARD GRIS

 
  E98

LIZARD GRIS

ORO:          Bartolomé Frau Llull       90 pts

 

E99

NORWICH

ORO:          Enric Morales Gómez       364 pts

 
 E100

NORWICH

ORO:          Enric Morales Gómez               91 pts

PLATA:      Enric Morales Gómez               91 pts

BRONCE:  Enric Morales Gómez               90 pts

 

E101

GLOSTER CORONA LIPOCROM

 

E103

GLOSTER CORONA MELANIC

 
 E104

GLOSTER CORONA MELANIC

ORO:          Bartolomé Obrador Ferrer            91 pts

 

E105

GLOSTER CORONA PIO

PLATA:     Bartolomé Obrador Ferrer             358 pts

BRONCE:  Bartolomé Obrador Ferrer             356 pts

 
 E106

GLOSTER CORONA PIO

ORO:              Isabel Guillem Barcelo          91 pts

PLATA:         Salvador Guillem Ribas          91 pts

BRONCE:     Horacio Canovas Romero      90 pts

 

E107

GLOSTER CONSORT LIPOCROM

 
 E108

GLOSTER CONSORT LIPOCROM

PLATA:           Luis Delgado Zurita                    89 pts

BRONCE:       Fco. Javier Socias Hernández     89 pts

 

E110

GLOSTER CONSORT MELANIC

ORO:               Bartolomé Obrador Ferrer       92 pts

PLATA:           Bartomeu Guasp Acedo           91 pts

BRONCE:       Bartolomé Obrador Ferrer       90 pts

 

E111

GLOSTER CONSORT PIO

ORO:           Horacio Cánovas Romero                  361 pts

PLATA:       Bartolomé Obrador Ferrer                 360 pts

BRONCE:   Salvador Guillem Ribas                      360 pts

 
 E112

GLOSTER CONSORT PIO

ORO:           Bartolomé Obredor Ferrer             91 pts

PLATA:       Lluis Aguiló Quetglas                      90 pts

BRONCE:   Bartolomé Obredor Ferrer              89 pts

 

 

 

 

EXOTICS

 

 

F1

DIAMANT MANDARI GRIS

ORO:           Buenaventura Hernández Muros             367 pts

PLATA:       Buenaventura Hernández Muros             362 pts

BRONCE:   Buenaventura Hernández Muros             362 pts

 
   F2

DIAMANT MANDARI GRIS

ORO:            Buenaventura Hernández Muros              92 pts

PLATA:        Buenaventura Hernández Muros              91 pts

BRONCE:     Miguel Socias Miró                                89 pts

 

F3

DIAMANT MANDARI BRU

PLATA:       Miguel Socias Miró                                 356 pts

 
   F4

DIAMANT MANDARI BRU

ORO:          Buenaventura Hernández Muros                    91 pts

PLATA:      Miguel A. Socias Hernández                         89 pts

BRONCE:   Miguel A. Socias Hernández                         88 pts

 

F8

DIAMANT MANDARI MASQUE GRIS I BRU

ORO:            Buenaventura Hernández Muros                 91 pts

PLATA:        Miguel A. Socias Hernández                       90 pts

BRONCE:    Miguel A. Socias Hernández                        90 pts

 

F16

DIAMANT MANDARI PIT BLANC EN GRIS I BRU O AMB DORS CLAR

ORO:        Buenaventura Hernández Muros                      90 pts

PLATA:    Buenaventura Hernández Muros                      89 pts

 

F28

DIAMANT MANDARI ENSILLAT, MONYUT (TOTS ELS COLORS) I BLANC

ORO:          Felix Manuel Cuartero Montes                       90 pts

PLATA:      Felix Manuel Cuartero Montes                       89 pts

BRONCE:   Felix Manuel Cuartero Montes                       88 pts

 

F48

PADDA GRIS

ORO:             Miguel Socias Miró                                  91 pts

PLATA:         Daniel Jesús Garau Alvarez                     90 pts

BRONCE:      Miguel Socias Miró                                 89 pts

 

F49

PADDA BLANC

ORO:           Daniel Jesús Garau Alvarez                       364 pts

PLATA:       Daniel Jesús Garau Alvarez                       361 pts

BRONCE:    Daniel Jesús Garau Alvarez                      359 pts

 
  F50

PADDA BLANC

ORO:             Daniel Jesús Garau Alvarez                   91 pts

PLATA:         Daniel Jesús Garau Alvarez                   90 pts

BRONCE:     Daniel Jesús Garau Alvarez                   88 pts

 

F51

PADDA OPAL

ORO:             Daniel Jesús Garau Alvarez                   360 pts

 
  F52

PADDA OPAL

PLATA:       Daniel Jesús Garau Alvarez                     89 pts

BRONCE:   Daniel Jesús Garau Alvarez                     88 pts

 

F54

PADDA RESTA DE MUTACIONS  O COMBINACIONS (PASTEL, PHAEO, TOPAZI, ETC)

BRONCE:     Daniel Jesús Garau Alvarez              88 pts

 

F56

DIAMANT DE GOULD CLASSIC CAP VERMELL

ORO:            Miguel Pomar Serra                         90 pts

 

F58

DIAMANT DE GOULD CLASSIC CAP NEGRE

ORO:           Juan Recio Verdugo                        91 pts

 

F62

DIAMANT DE GOULD CLASSIC PIT BLANC, CAP VERMELL, NEGRE I TARONJA

ORO:           Miguel Pomar Serra                        91 pts

 

F64

DIAMANT DE GOULD PASTEL 1 FACTOR (VERD I BLAU) PIT CLASSIC

PLATA:        Miguel Cifre Campomar             89 pts

BRONCE:     Miguel Cifre Campomar            89 pts

 

F68

DIAMANT DE GOULD PASTEL 1 FACTOR, 2 FACTORS (GROC, BLAU I PLATA) PIT BLANC

PLATA:          Miguel Cifre Campomar            89 pts

 

F78

DIAMANT BABERO CUA LLARGA (BEC VERMELL I GROC) CLASSIC

BRONCE:        Joan Vidal Tonda                     88 pts

 

F84

DIAMANT RUFICAUDA DE CUA VERMELLA CLASSIC

PLATA:           Eduardo Rodriguez Puigros      89 pts

 

F100

DIAMANT PAPAGAYO CLASSIC

PLATA:          Miguel Torrens Salom     89 pts

 

F106

DIAMANT BICHENOV CLASSIC

ORO:             Miguel Torrens Salom       90 pts

 

F118

NO DOMESTICS GRANIVORS AUSTRALIANS I OCEANICS CLASSICS

PLATA:    Fabian Andres Valencia Hernandez    89 pts

 

F121

CARDENALET DE VENEÇUELA CLASSIC

ORO:         Miguel Cifre Campomar     360 pts

 
 F122

CARDENALET DE VENEÇUELA CLASSIC

PLATA:           Miguel Cifre Campomar    89 pts

BRONCE:        Miguel Cifre Campomar    88 pts

 

F124

CARDENALET DE VENEÇUELA MUTAT

 

F125

CARPODACO MEXICA CLASSIC

ORO:            Juan Recio Verdugo                365 pts

PLATA:        Bartolome Alvarez Alcina        364 pts

BRONCE:    Bartolome Alvarez Alcina        364 pts

 
 F126

CARPODACO MEXICA CLASSIC

ORO:             Bartolomé Alvarez Alcina       92 pts

PLATA:         Jose Santiago Gutierrez           91 pts

BRONCE:     Jose Santiago Gutierrez           90 pts

 

F128

CARPODACO MEXICA MUTAT

ORO:            Bartolomé Alvarez Alcina         92 pts

PLATA:        Miguel Cifre Campomar           91 pts

BRONCE:    Bartolomé Alvarez Alcina         90 pts

 

F130

CARDUELIS AMERICANS CLASSICS (EXCEPTA EL CARDENALET)

ORO:           Miguel Cifre Campomar              90 pts

PLATA:       Joan Vidal Tonda                        89 pts

 

F132

CARDUELIS AMERICANS MUTATS (EXCEPTA EL CARDENALET)

ORO:             Joan Vidal Tonda                     91 pts

PLATA:         Miquel Cifre Campomar          89 pts

 

F134

RESTE DE GRANIVORS AMERICANS CLASSICS

ORO:            Miguel Cifre Campomar           91 pts

PLATA:         Miguel Cifre Campomar          90 pts

BRONCE:     Miguel Cifre Campomar          90 pts

 

F138

GRANIVORS AFRICANS CLASSICS

ORO:            Fabian Andres Valencia Hernandez    92 pts

PLATA:        Fabian Andres Valencia Hernandez     90 pts

BRONCE:    Miguel Torrens Salom                         89 pts

 

F141

FRINGILITS ASIATICS CLASSICS (VERDEROLS, CADERNERAS, CARPODACOS, CAMACHUELOS, ETC)

ORO:            Miquel Cifre Campomar            363 pts

 
 F142

FRINGILITS ASIATICS CLASSICS (VERDEROLS, CADERNERAS, CARPODACOS, CAMACHUELOS, ETC)

ORO:             Miquel Cifre Campomar        91 pts

PLATA:         Miquel Cifre Campomar        90 pts

 

F162

FRUGIVORS, INSECTIVORS I NECTARIVORS

ORO:                Eduardo Rodriguez Puigros       92 pts

PLATA:            Eduardo Rodriguez Puigros       91 pts

 

 

 

 

FAUNA EUROPEA

 

 

 

CLASICA

 

 

G1

VERDEROLS

 
   G2

VERDEROLS

PLATA:       Victoriano Blazquez Garcia     89 pts

BRONCE:    Lorenzo Oliver Comas           88 pts

 

G4

CADERNERA MAJOR

BRONCE:    Miguel Cifre Campomar        88 pts

 
   G6

CADERNERES

PLATA:        José Oliver Ripoll                   89 pts

 

G10

GAFARRONS I LLEONETS/LLUENTOS

PLATA:        Victoriano Blazquez Garcia       89 pts

 

G12

CAMACHUELO COMU

PLATA:          Miguel Cifre Campomar          89 pts

BRONCE:      Miguel Cifre Campomar          88 pts

 

G14

TRENCAPINYONS, TORBEC, PINÇANS I ALTRES CAMACHUELOS

ORO:            Sebastián Toral Amer              90 pts

BRONCE:    Bartolomé Alvarez Alcina         88 pts

 

 

 

MUTADA

 

 

G21

VERDEROL BRU

ORO:        Sebastián Toral Amer                361 pts

 
  G24

VERDEROL AGATA

ORO:             Miguel Cifre Campomar           90 pts

PLATA:         Lorenzo Oliver Comas              89 pts

BRONCE:      Sebastián Toral Amer               89 pts

 

G26

VERDEROL ISABELA

PLATA:          Fco.Javier Socias Hernández          89 pts

BRONCE:       Francisco Jose Vaz Merino            89 pts

 

G28

VERDEROL SATINE, LUTINO

BRONCE:      Miguel Cifre Campomar              88 pts

 

G32

CADERNERA BRU, ISABELA, SATINE I LUTINO

PLATA:         Miguel Cifre Campomar             89 pts

 

  G34

CADERNERA AGATA I CADERNERA AMINET (EX EUMO)

BRONCE:      Miguel Cifre Campomar             88 pts

 
  G36

CADERNERA RESTA DE MUTACIONS I COMBINACIONS

BRONCE:      Miguel Cifre Campomar            88 pts

 
  G44

CAMACHUELO COMU, MUTACIONS SIMPLES

ORO:             Miguel Cifre Campomar            90 pts

 

 

 

 

HIBRIDS

 

 

 

CLASICA

 

 

H1

HIBRID NEGRE BRU DE CADERNERA X CANARI I VICEVERSA

PLATA:          Antonio Fernández Romero        358 pts

 
   H2

HIBRID NEGRE BRU DE CADERNERA X CANARI I VICEVERSA

ORO:               Diego García Contreras               90 pts

PLATA:           Estaban Vaquero Benito              89 pts

BRONCE:       Antonio Fernandez Romero         89 pts

 
   H3

HIBRID NEGRE BRU DE VERDEROL I/O PASSERELL X CANARI I VICEVERSA

BRONCE:      Miguel Cifre Campomar         352 pts

 
   H4

HIBRID NEGRE BRU DE VERDEROL I/O PASSERELL X CANARI I VICEVERSA

ORO:            Guillem Salva Martorell             90 pts

PLATA:        Antonio Riera Marimon             90 pts

BRONCE:    Victoriano Blazquez García        90 pts

 
   H6

HIBRID NEGRE BRU DE FAUNA EUROPEA X CANARI I VICEVERSA

ORO:           Jaume Marc Miquel Sanchís        91 pts

BRONCE:   Jaime Garcias Salva                     88 pts

 
   H7

HIBRID NEGRE BRU DE CARDENALET DE VENEÇUELA I/O CABECITA NEGRE X CANARI I VICEVERSA

ORO:          Miguel Cifre Campomar          362 pts

 
   H8

HIBRID NEGRE BRU DE CARDENALET DE VENEÇUELA I/O CABECITA NEGRE X CANARI I VICEVERSA

ORO:           Miguel Cifre Campomar           90 pts

PLATA:       Miguel Cifre Campomar           90 pts

BRONCE:    Miguel Cifre Campomar           89 pts

 

H10

HIBRID NEGRE BRU DE EXOTIC X CANARI I VICEVERSA

ORO:             Fco Vicens Mas                              90 pts

PLATA:         Buenaventura Hernández Muros      90 pts

BRONCE:     Buenaventura Hernández Muros      89 pts

 

H12

HIBRID NEGRE BRU DE EXOTIC X EXOTIC

BRONCE:       Miquel Cifre Campomar                88 pts

 

H14

HIBRID NEGRE BRU DE FAUNA EUROPEA X FAUNA EUROPEA

ORO:               Miquel Cifre Campomar                91 pts

BRONCE:        Diego Garcia Contreras                 88 pts

 

H16

HIBRID NEGRE BRU DE FAUNA EUROPEA X EXOTIC I VICEVERSA

PLATA:          Bartolomé Alvarez Alcina           89 pts

 

  H18

HIBRID PIO TOTS ELS CREUAMENTS

ORO:             Antonio Fernández Romero      90 pts

PLATA:         Antonio Fernández Romero      89 pts

BRONCE:      Antonio Vidal Pou                   89 pts

 

 

 

MUTADA

 

 

H19

HIBRID DE CADERNERA X CANARI I VICEVERSA

PLATA:          Miquel Cifre Campomar      359 pts

 
  H20

HIBRID DE CADERNERA X CANARI I VICEVERSA

ORO:               Sebastian Toral Amer         92 pts

PLATA:           Miquel Cifre Campomar     89 pts

BRONCE:        Sebastian Toral Amer        89 pts

 

H22

HIBRID DE VERDEROL I/O PASSERELL X CANARI I VICEVERSA

ORO:                Sebastian Toral Amer        90 pts

PLATA:            Sebastian Toral Amer         89 pts

 

H26

HIBRID DE CARDENALET DE VENEÇUELA I/O CABECITA NEGRE X CANARI I VICEVERSA

BRONCE:           Miquel Cifre Campomar          88 pts

 

H28

HIBRID DE EXOTIC X CANARI I VICEVERSA

ORO:                   Miquel Cifre Campomar         91 pts

 

  H30

HIBRID DE EXOTIC X EXOTIC

BRONCE:           Bartolomé Alvarez Alcina        88 pts

 

 

 

 

PERIQUITOS

 

 

I2

PERIQUITO ANGLES CLASSIC

ORO:                  Miguel Rosselló Martí          90 pts

PLATA:              Miguel Rosselló Martí          89 pts

BRONCE:          Miguel Rosselló Martí          88 pts

 

I4

PERIQUITO ANGLES DILUIT

ORO:                  Miguel Rosselló Martí          90 pts

 

I8

PERIQUITO ANGLES OPALI

ORO:                  Miguel Rosselló Martí          90 pts

PLATA:              Miguel Rosselló Martí          89 pts

BRONCE:           Miguel Rosselló Martí          88 pts

 

I10

PERIQUITO ANGLES PERLAT S.F.

PLATA:              Miguel Rosselló Martí          89 pts

 

   I12

PERIQUITO ANGLES CANELAS

ORO:                   Miguel Rosselló Martí          90 pts

PLATA:               Miguel Rosselló Martí          89 pts

 

I16

PERIQUITO ANGLES RESTA MUTACIONS

ORO:                    Miguel Rosselló Martí          90 pts

 

I18

PERIQUITO COMU CLASSIC

ORO:                    Miguel Rosselló Martí          91 pts

PLATA:                Miguel Rosselló Martí          90 pts

BRONCE:            Miguel Rosselló Martí          89 pts

 

   I20

PERIQUITO COMU CANELA

ORO:                   Miguel Rosselló Martí                90 pts

PLATA:               Cristina Rosselló quintana           89 pts

BRONCE:            Miguel Rosselló Martí                88 pts

 

I22

PERIQUITO COMU DILUIT

PLATA:               Miguel Rosselló Martí          89 pts

BRONCE:           Miguel Rosselló Martí          88 pts

 

I24

PERIQUITO COMU ARLEQUI I PIO

ORO:                    Miguel Rosselló Martí          91 pts

 

   I26

PERIQUITO COMU INO

ORO:                  Miguel Rosselló Martí          91 pts

PLATA:              Miguel Rosselló Martí          90 pts

 

I28

PERIQUITO COMU OPALI

ORO:                  Miguel Rosselló Martí          90 pts

PLATA:              Miguel Rosselló Martí          89 pts

BRONCE:          Miguel Rosselló Martí          88 pts

 

I30

PERIQUITO COMU PERLAT S.F.

ORO:                        Miguel Rosselló Martí          91 pts

PLATA:                    Miguel Rosselló Martí          90 pts

BRONCE:                Miguel Rosselló Martí          89 pts

 

 

 

 

PSITACIDAS

 

 

J2

AGAPORNI FISCHERI CLASSIC

PLATA:                Miquel Mascaro Sabater             89 pts

 
    J4

AGAPORNI FISCHERI MUTAT LINEA BLAVA

PLATA:              Miquel Mascaro Sabater             89 pts

 

J6

AGAPORNI FISCHERI MUTAT LINEA VERDA

ORO:                  Miquel Mascaro Sabater             90 pts

PLATA:              Miquel Mascaro Sabater             89 pts

 

J44

FORPUS COELESTIS CLASSICS I MUTATS

BRONCE:          Eduardo Rodriguez Puigros           88 pts

 

J46

FORPUS RESTES ESPECIES CLASSICS I MUTATS

ORO:                 Eduardo Rodriguez Puigros           90 pts

PLATA:             Eduardo Rodriguez Puigros           89 pts

 

   J48

BOLBORHYNCHUSCHUS LINEA CLASSICA (LINECLAS O BARRATS)

ORO:                   Miguel Rosselló Martí                  90 pts

PLATA:              Miguel Rosselló Martí                   89 pts

 

   J56

PYRRHUAS CLASSICS

ORO:                  Fabian Andres Valencia Hernández         90 pts

PLATA:              Fabian Andres Valencia Hernández         89 pts

BRONCE:          Fabian Andres Valencia Hernández         88 pts

 

J70

NEOPHEMAS CLASSIC

BRONCE:            Eduardo Rodriguez Puigros                   88 pts

 

J108

RESTA DE PSITACIDS AFROASIATICS

ORO:                  Fabian Andres Valencia Hernández         90 pts

 

 
     
                                 !!!! ENHORABONA A TOTS ELS PREMIATS ¡¡¡¡