Resultados Definitivos "XXXIII Concurso Ornitológico de Sóller"

 

PREMIS  ESPECIALS

 

*COLOR:          15 Aucells més puntuats

Guillermo  Pascual Santandreu          1358 pts

 

*POSTURA:      15 Aucells més puntuats

Jaume  Torres Torres                       1351 pts

 

*EXÒTICS:         8 Aucells més puntuats

Buenaventura  Hernández Muros        712 pts

 

*HÍBRIDS:          8 Aucells més puntuats

José  Oliver Ripoll                              695 pts

 

 

GRANS PREMIS  

D    050      Bruno Vermell Mosaic      92 pts           Francisco Manuel  Ramis González      

D    135      Ino Blanc                        369 pts           Pedro  Febrer Gomila        

E    026      Mehringer                                92 pts           Miguel Angel  Bestard Terrasa

E    089      Raça Espanyola                364 pts           Antonio  Quetglas Bover

   

Monogràfic Raça Espanyola 

E    090       Raça Espanyola Melànic Fons Verd Intens        92 pts         Antonio  Quetglas Bover

E    089       Raça Espanyola Melànic Fons Verd Intens      364 pts         Antonio  Quetglas Bover

 

 

Color (D):


Lipocroms 

D   001                                   Lipocrom  Blanc  

ORO:                 364 pts                Antonio  Aloy Cantallops

PLATA:             362 pts                Gabriel  Escalas Fornés

                   

D   002                                   Lipocrom  Blanc  

ORO:                  92 pts                 Antonio  Aloy Cantallops

PLATA:              91 pts                 Gabriel  Escalas Fornés

BRONCE:          90 pts                 Juan Jose  Cuart Alemany    

 

D   003                                   Lipocrom  Groc  Intens

ORO:                  360 pts              Pedro  Rigo Alomar

                      

D   004                                   Lipocrom  Groc  Intens

ORO:                    90 pts              Rafel  Ramon Matamalas

PLATA:​                89 pts              Luis Minguez Rodríguez

BRONCE:            89 pts               Pedro  Rigo Alomar

 

D    005                                  Lipocrom  Groc  Nevat              

BRONCE:          356 pts              Pedro  Rigo Alomar          

 

D   006                                  Lipocrom  Groc  Nevat

ORO:                    91 pts             Pedro  Rigo Alomar

PLATA:                90 pts             Pedro  Rigo Alomar

BRONCE:             90 pts            Pedro  Soto Galindo

 

D    007                                 Lipocrom Vermell Intens

ORO:                  360 pts              Jaime  Ferrer Bernat                      

 

D    008                                 Lipocrom  Vermell  Intens

ORO:                     91 pts            Jaime  Ferrer Bernat

PLATA:                 91 pts            Gabriel  Mesquida Pont

BRONCE:             89 pts             Jaime  Ferrer Bernat

 

D    010                                  Lipocrom  Vermell  Nevat

ORO:                     91 pts             Juan Miquel  García Coll

PLATA:                  90 pts            Juan Miquel  García Coll

BRONCE:              90 pts            Jaime  Ferrer Bernat

 

D    011                                  Lipocrom Groc Mosaic

ORO:                     364 pts           Juan  Casasnovas Bernat

PLATA:                 363 pts           Jaume Marc  Miquel Sanchís   

 

D    012                                  Lipocrom Groc Mosaic

ORO:                     92 pts              Pedro  Febrer Gomila

PLATA:                  91 pts             Antonio  Abellán Sánchez

BRONCE:              90 pts             Jaume Marc  Miquel Sanchís

 

D    013                                  Lipocrom Vermell Mosaic

ORO:                     363 pts            Antonio  Aloy Cantallops  

 

D    014                                  Lipocrom Vermell Mosaic

ORO:                      91 pts             Bernat Julià  Estades Catanyer

PLATA:                  91 pts             Bernat Julià  Estades Catanyer

BRONCE:              90 pts             Antonio  Aloy Cantallops


 

Clàssics

D    016                                  Negre Blanc

ORO:                   90 pts              Antonio  Abellán Sánchez

PLATA:               90 pts               Antonio  Abellán Sánchez            

 

D    020                                  Agata Blanc

ORO:                   92 pts            Pedro  Rigo Alomar  

PLATA:               91 pts            Pedro  Rigo Alomar  

BRONCE:​           90 pts            Pedro  Rigo Alomar

 

D    022                                  Isabela Blanc

ORO:                  90 pts              Jaime  Morales Rosselló 

PLATA:              89 pts              Jaime  Morales Rosselló               

 

D    023                                  Negre Groc Intens o Nevat

ORO:                 361 pts              Luis Minguez Rodríguez

 

D    024                                  Negre Groc Intens o Nevat

ORO:                     91 pts              Luis Minguez Rodríguez

PLATA:                 90 pts              Luis Minguez Rodríguez

BRONCE:             90 pts              Luis Minguez Rodríguez

 

D    026                                  Bruno Groc Intens o Nevat             

PLATA:                89 pts                Rafel  Ramon Matamalas

BRONCE:           89 pts                 Rafel  Ramon Matamalas      

 

D    028                                  Ágata Groc Intens o Nevat              

PLATA:                 89 pts              Juan Jose  Cuart Alemany

           

D    030                                   Isabela Groc Intens o Nevat

ORO:                     90 pts              Pedro  Sansó Mesquida

PLATA:                  90 pts              Pedro  Sansó Mesquida       

 

D    031                                   Negre Vermell Intens o Nevat

PLATA:                 358 pts              Francisco  Vicens Mas    

 

D    032                                   Negre Vermell Intens o Nevat

ORO:                      91 pts               Juan Miquel García Coll

PLATA:                  90 pts               Juan Miquel García Coll

BRONCE:              90 pts               Francisco  Vicens Mas    

 

D    034                                   Bruno Vermell Intens o Nevat

ORO:                     90 pts               Alicia  Ximenis Massot

PLATA:                 89 pts               Alicia  Ximenis Massot

BRONCE:             89 pts               Alicia  Ximenis Massot

 

D    036                                   Àgata Vermell Intens o Nevat

ORO:                     90 pts              Gabriel  Mesquida Pont

PLATA:                 90 pts              Gabriel  Mesquida Pont

BRONCE:             89 pts              Gabriel  Mesquida Pont

 

D    038                                   Isabela Vermell Intens o Nevat

ORO:                     90 pts               Alicia  Ximenis Massot

PLATA:                 90 pts               Alicia  Ximenis Massot

BRONCE:             89 pts               Alicia  Ximenis Massot     

 

D    040                                  Negre Groc Mosaic

BRONCE:             88 pts                Antonio  Abellan Sánchez         

 

D    042                                 Bruno Groc Mosaic

ORO:                      91 pts              Pep Lluis  Vicens Torres

PLATA:                  89 pts              Pep Lluis  Vicens Torres 

BRONCE:              88 pts              Pep Lluis  Vicens Torres

 

D    044                                 Àgata Groc Mosaic

ORO:                     90 pts            Jose Antonio  Díaz Ortiz

PLATA:                  89 pts            Fco. Javier  Socias Hernández

BRONCE:             89 pts             Pedro  Soto Galindo

 

D    046                                 Isabela Groc Mosaic

BRONCE:             88 pts             Jaume Marc  Miquel Sanchís

 

D    048                                 Negre Vermell Mosaic

ORO:                     91 pts            Juan Miquel García Coll

PLATA:                  90 pts           Francisco Manuel  Ramis González

BRONCE:              90 pts           Juan Miquel García Coll     

 

D    050                                Bruno Vermell Mosaic

ORO:                      92 pts           Francisco Manuel  Ramis González      

PLATA:                   91 pts          Bartolomé  Pastor Escalas

BRONCE:               91 pts          Bernat Julià  Estades Catanyer      

 

D    051                                 Àgata Vermell Mosaic

ORO:                    366 pts            Bernat Julià  Estades Catanyer                

 

D    052                                 Àgata Vermell Mosaic

ORO:                     90 pts             Jaime  Morales Rosselló

PLATA:                 90 pts             Bernat Julià  Estades Catanyer  

BRONCE:              89 pts            Jaime  Morales Rosselló

 

D    054                                 Isabela Vermell Mosaic

PLATA:                 89 pts            Jaime  Morales Rosselló

 

Pastel    

D    068                                 Àgata Pastel Groc Int./Nev

ORO:                     91 pts             Guillermo  Pascual Santandreu

PLATA:                 91 pts             Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:             90 pts             Guillermo  Pascual Santandreu         

 

D    084                                 Àgata Pastel Groc Mosaic

ORO:                    90 pts              Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:            88 pts              Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    090                                 Àgata Pastel Vermell Mosaic

BRONCE:             88 pts             Jaime  Ferrer Bernat

 

D    092                                 Àgata Pastel Vermell Mosaic

ORO:                    90 pts              Gabriel  Escalas Fornés

PLATA:                89 pts              Bartolome  Pastor Escalas

BRONCE:            89 pts              Gabriel  Escalas Fornés

 

 


Ales Grises

D    100                                 "Ales Grises" Vermell Int./Nevat

BRONCE:             88 pts          Andreu  Rubio Bauzá

 

D    104                                 "Ales Grises" Vermell Mosaic

ORO:                    90 pts          Andreu  Rubio Bauzá

PLATA:                89 pts          Andreu  Rubio Bauzá

BRONCE:            88 pts          Andreu  Rubio Bauzá                               

   

Òpal

D    107                                 Bruno Òpal Blanc

ORO:                    367 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    108                                 Bruno Òpal Blanc

ORO:                      91 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

PLATA:                  91 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:              90 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    109                                 Àgata/Isabela Òpal Blanc

ORO:                    361 pts            Juan José  Cuart Alemany

 

D    110                                 Àgata/Isabela Òpal Blanc

ORO:                      90 pts           Juan José  Cuart Alemany 

PLATA:                  89 pts           Juan José  Cuart Alemany

BRONCE:              89 pts           Juan José  Cuart Alemany       

 

D    114                                 Bruno Òpal Groc Int./Nev

ORO:                      90 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

PLATA:                  89 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:              89 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    115                                  Àgata/Isabela Òpal Groc Int./Nev

ORO:                      364 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    116                                 Àgata/Isabela Òpal Groc Int./Nev       

PLATA:                    89 pts          Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:                89 pts          Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    122                                 Àgata/Isabela Òpal Vermell Int./Nev

ORO:                      90 pts            Francisco  Vicens Más

PLATA:                  89 pts            Gabriel  Escalas Fornes

BRONCE:              88 pts            Gabriel  Escalas Fornes

 

D    124                                 Negre Òpal Groc Mosaic

PLATA:                  89 pts            Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:              88 pts            Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    126                                 Bruno Òpal Groc Mosaic  

PLATA:                   89 pts            Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:               89 pts            Guillermo  Pascual Santandreu

 

D    127                                 Àgata/Isabela Òpal Groc Mosaic

ORO:                     360 pts            Guillermo  Pascual Santandreu                  

 

D    128                                 Àgata/Isabela Òpal Groc Mosaic

ORO:                       91 pts            Guillermo  Pascual Santandreu    

PLATA:                   90 pts            Guillermo  Pascual Santandreu    

BRONCE:               89 pts            Bartolomé  Pastor Escalas     

 

D    133                                 Àgata/Isabela Òpal Vermell Mosaic

ORO:                    360 pts           Bernat Julià  Estades Castañer        

 

D    134                                 Àgata/Isabela Òpal Vermell Mosaic

ORO:                   90 pts            Gabriel  Escalas Fornes        

PLATA:               90 pts            Gabriel  Escalas Fornes         

BRONCE:           89 pts             Bernat Julià  Estades Castañer

 

 

Ino (Phaeo)

D    135                                 Ino Blanc

ORO:                    369 pts           Pedro  Febrer Gomila               

 

D    136                                 Ino Blanc

ORO:                      92 pts         Miguel A.  Salom Torrens         

PLATA:                  91 pts         Fco. Javier  Socias Hernández         

BRONCE:              91 pts         Fco. Javier  Socias Hernández            

 

D    138                                 Ino Groc Intens o Nevat

ORO:                     91 pts            Pedro  Febrer Gomila      

PLATA:                 90 pts            Fco. Javier  Socias Hernández          

BRONCE:             89 pts            Fco. Javier  Socias Hernández          

 

D    142                                 Ino Groc Mosaic         

PLATA:                 89 pts            Jaime  Ferrer Bernat       

BRONCE:             89 pts            Jaime  Ferrer Bernat      

 

D    144                                 Ino Vermell Mosaic

ORO:                     92 pts             Pedro  Febrer Gomila       

PLATA:                 89 pts             Bartolomé  Pastor Escalas                            

 

Satiné

D    145                                 Satiné Blanc

ORO:                     363 pts            Gabriel  Mesquida Pont               

 

D    146                                 Satiné Blanc

ORO:                      91 pts             Jaime  Morales Rosselló  

PLATA:                  90 pts             Jaime  Morales Rosselló     

BRONCE:              90 pts             Juan José  Cuart Alemany  

 

D    148                                 Satiné Groc Int./Nevat

ORO:                    90 pts             Fco. Javier  Socias Hernández     

PLATA:                89 pts             Fco. Javier  Socias Hernández      

BRONCE:            89 pts             Fco. Javier  Socias Hernández       

 

D    150                                 Satiné Vermell Intens o Nevat 

ORO:                    90 pts             Gabriel  Mesquida Pont  

PLATA:                89 pts             Gabriel  Mesquida Pont    

BRONCE:            88 pts             Gabriel  Mesquida Pont 

       

D    152                                 Satiné Groc Mosaic

ORO:                    90 pts             Jaume Marc  Miquel Sanchís            

 

D    154                                 Satiné Vermell Mosaic

ORO:                    90 pts              Jaime  Morales Rosselló      

PLATA:                89 pts              Bartolomé  Pastor Escalas         

BRONCE:            88 pts              Jaime  Morales Rosselló    

 

Topazi

D    155                                Topazi Blanc

ORO:                    368 pts           Fco. Javier  Socias Hernández       

                    

D    156                                 Topazi Blanc

ORO:                      91 pts          Jaime  Morales Rosselló      

PLATA:                  91 pts          Fco. Javier  Socias Hernández        

BRONCE:              91 pts          Fco. Javier  Socias Hernández                  

 

D    160                                 Topazi Vermell Intens o Nevat                   

BRONCE:              88 pts           Bernat Julià  Estades Castañer

 

D    162                                 Topazi Groc Mosaic        

BRONCE:              88 pts            Jaume Marc  Miquel Sanchís

 

D    163                                 Topazi Vermell Mosaic

ORO:                     361 pts            Bartolomé  Pastor Escalas             

 

D    164                                 Topazi Vermell Mosaic

ORO:                      90 pts             Bartolomé  Pastor Escalas     

PLATA:                  90 pts             Bernat Julià  Estades Castañer

BRONCE:              90 pts             Bernat Julià  Estades Castañer

       

D    166                                 Eumo Blanc

ORO:                      92 pts            Pedro  Febrer Gomila  

 

D    168                                 Eumo Blanc

PLATA:                   89 pts            Rafael  Ramón Matamalas

 

Onix       

D    182                                Àgata Onix Groc Intens o Nevat

ORO:                       90 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

PLATA:                   89 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

BRONCE:               89 pts           Guillermo  Pascual Santandreu

           

 

Cobalt

D    204                                 Negre i Bruno Cobalt Vermell Int/Nev       

PLATA:                    89 pts           Bernat Julià  Estades Castañer

BRONCE:                89 pts           Antonio  Vidal Coll    

 

 

Jaspe

D    222                                Jaspe Groc Mosaic

PLATA:                89 pts              Jaume Marc  Miquel Sanchís

BRONCE:            89 pts              Jaume Marc  Miquel Sanchís

   

 

 

Postura (E) 

Rissats  

E    002                                 Rissat De París

ORO:                    91 pts             Jaume Marc  Miquel Sanchís

PLATA:                90 pts             Jaume Marc  Miquel Sanchís        

 

E    007                                 Rissat del Nord              

PLATA:              358 pts              Pedro  Rigo Alomar

BRONCE:          357 pts              Pedro  Rigo Alomar

         

E    008                                 Rissat del Nord

ORO:                   90 pts             Juan  Casasnovas Bernat 

PLATA:               90 pts             Pedro  Rigo Alomar 

BRONCE:           89 pts             Pedro  Rigo Alomar          

 

E    010                                 Rissat Fiorino Corona

ORO:                   91 pts             Maria Antonia  Soler Portell

PLATA:               90 pts             Miguel Angel  Bestard Terrasa

BRONCE:           89 pts             Maria Antonia  Soler Portell 

 

E    012                                 Rissat Fiorino Consort

ORO:                    90 pts            Miguel Angel  Bestard Terrasa

PLATA:                89 pts            Miguel Angel  Bestard Terrasa

BRONCE:            88 pts            Miguel Angel  Bestard Terrasa

 

E    012                                 Rissat Del Sud

ORO:                    90 pts            Guillermo  Juliá Adrover

 

E    022                                 Melado Tinerfeny              

PLATA:               89 pts             Miguel A. Socias Hernández 

BRONCE:           88 pts             Miguel A. Socias Hernández            

 

E    026                                 Mehringer

ORO:                 92 pts              Miguel Angel  Bestard Terrasa

PLATA:             90 pts              Miguel Angel  Bestard Terrasa                       

 

Postura ploma llisa 

E    028                                 Bossu Belga       

BRONCE:          88 pts              Antonio  Corral Jiménez                      

 

E    030                                 Scotch Fancy

ORO:                   91 pts             Pep  Riera Perelló

PLATA:               89 pts             Pep  Riera Perelló 

BRONCE:           89 pts             Pep  Riera Perelló      

        

E    034                                 Hosso Japonès

ORO:                   91 pts            Guillermo  Juliá Adrover 

PLATA:                90 pts           Pep  Riera Perelló

BRONCE:            90 pts           Pep  Riera Perelló

 


 Forma ploma llisa 

E    035                                 Border Fancy           

PLATA:              359 pts              Pep  Riera Perelló                       

 

E    036                                 Border Fancy

ORO:                    91 pts              Pep  Riera Perelló

PLATA:                90 pts              Pep  Riera Perelló

BRONCE:            89 pts              Pep  Riera Perelló

 

E    037                                 Fife Fancy              

PLATA:               358 pts            Miguel A. Socias Hernández                        

 

E    038                                 Fife Fancy

ORO:                     91 pts            Pep  Riera Perelló

PLATA:                 90  pts           Horacio  Cánovas Romero

BRONCE:              90 pts           Horacio  Cánovas Romero

 

E    039                                 Norwich

ORO:                       362 pts        Enric  Morales Gómez

 

E    040                                 Norwich

ORO:                         91 pts        Federico  Hinarejos Rubio

PLATA:                      90 pts        Enric  Morales Gómez

BRONCE:                  90 pts        Enric  Morales Gómez

 

E    051                                Llarguet Espanyol        

PLATA:                    358 pts        Luís  Delgado Zurita        

 

E    052                                Llarguet Espanyol

ORO:                         90 pts        Miguel A.  Salom Torrens         

PLATA:                     89 pts        Luís  Delgado Zurita        

BRONCE:                 89 pts        Luís  Delgado Zurita                 

 

E    054                                Rheinländer Plainhead             

BRONCE:                 88 pts        Miguel A. Socias Hernández              


 

Monyuts  

E    060                                 Gloster Corona Melànic

ORO:                  90 pts              Federico  Hinarejos Rubio

PLATA:              90 pts              Juan  Mayol Fiol

BRONCE:          89 pts              Juan  Mayol Fiol          

 

E    061                                 Gloster Corona Pio              

BRONCE:           357 pts            Salvador  Guillen Ribas            

 

E    062                                 Gloster Corona Pio

ORO:                   91 pts              Federico  Hinarejos Rubio

PLATA:               91 pts              Salvador  Guillen Ribas

BRONCE:           90 pts              Bartomeu  Guasp Acedo

 

E    064                                 Gloster Consort Lipocrom         

PLATA:                 89 pts             Juan  Mayol Fiol

BRONCE:             88 pts             Fco. Javier  Socias Hernández    

 

E    066                                 Gloster Consort Melànic

ORO:                     91 pts             Federico  Hinarejos Rubio

PLATA:                 90 pts             Horacio  Cánovas Romero

BRONCE:             88 pts             Juan  Mayol Fiol

 

E    067                                 Gloster Consort Pio        

PLATA:                358 pts             Salvador  Guillen Ribas

BRONCE:            357 pts             Bartomeu  Guasp Acedo

 

E    068                                 Gloster Consort Pio

ORO:                   91 pts              Isabel  Guillen Barceló

PLATA:               90 pts              Federico  Hinarejos Rubio

BRONCE:           89 pts               Luís  Delgado Zurita

 

E    070                                 Monya Alemanya

ORO:                  91 pts              Luís  Delgado Zurita  

PLATA:              90 pts              Luís  Delgado Zurita  

BRONCE:          89 pts              Luís  Delgado Zurita            

 

 

Disseny

E    079                                 Lizard

ORO:                    360 pts           Juan  Mayol Fiol        

 

E    080                                Lizard

ORO:                     91 pts            Salvador  Luque Baena

PLATA:                 90 pts             Jaime  Balaguer Ruisech

BRONCE:             90 pts             Juan  Mayol Fiol      

 

E    081                                 Monogràfic Raça Espanyola Lipocrom Fons Blanc

PLATA:                358 pts          Elvio German  Helling  

 

E    082                                 Monogràfic Raça Espanyola Lipocrom Fons Blanc

ORO:                      90 pts         Elvio German  Helling

 

E    083                                 Monogràfic Raça Espanyola Lipocrom Fons Groc Intens

PLATA:                  358 pts        Luís  Delgado Zurita

 

E    084                                 Monogràfic Raça Espanyola Lipocrom Fons Groc Intens

ORO:                       91 pts         Luís  Delgado Zurita

PLATA:                   90 pts         Antonio  Quetglas Bover

BRONCE:               89 pts         Antonio  Quetglas Bover 

 

E    085                                 Monogràfic Raça Espanyola Lipocrom Fons Groc Nevat        

PLATA:                358 pts        Luís  Delgado Zurita          

 

E    086                                 Monogràfic Raça Espanyola Lipocrom Fons Groc Nevat

ORO:                       90 pts         Juan Jesús  Toledo Arresa

PLATA:                   90 pts         Jaume  Torres Torres

BRONCE:               90 pts         Luís  Delgado Zurita

 

E    088                                Monogràfic Raça Espanyola Melànic Fons Blanc     

PLATA:                   89 pts          Miguel A.  Socias Hernández

BRONCE:               88 pts          Jaume  Torres Torres

 

E    089                                Monogràfic Raça Espanyola Melànic Fons Verd Intens

ORO:                     364 pts          Antonio  Quetglas Bover

PLATA:                 362 pts          Jaume  Torres Torres

BRONCE:             362 pts          Juan Jesús  Toledo Arresa

 

E    090                                Monogràfic Raça Espanyola Melànic Fons Verd Intens

ORO:                       92 pts         Antonio  Quetglas Bover

PLATA:                   90 pts         Jaume  Torres Torres

BRONCE:                90 pts        Miguel A. Socias Hernández 

 

E    091                                Monogràfic Raça Espanyola Melànic Fons Verd Nevat

BRONCE:                356 pts       Jaume  Torres Torres

 

E    092                                Monogràfic Raça Espanyola Melànic Fons Verd Nevat

ORO:                       90 pts          Antonio  Quetglas Bover

PLATA:                   89 pts          Jaume  Torres Torres

BRONCE:               89 pts          Jaume  Torres Torres

E    094                                Monogràfic Raça Espanyola Resta Melànics Fons Groc Intens

ORO:                      91 pts           Jaume  Torres Torres

PLATA:                  90 pts           Jaume  Torres Torres

BRONCE:              89 pts           Jaime  Balaguer Ruisech

 

E    096                                Monogràfic Raça Espanyola Resta Melànics Fons Groc Nevats

ORO:                      90 pts           Jaume  Torres Torres

PLATA:                  89 pts           Jaime  Balaguer Ruisech

BRONCE:              88  pts          Jaime  Balaguer Ruisech

 

E    099                                Monogràfic Raça Espanyola Pios Fons Groc Intens      

PLATA:                358 pts           Jaume  Torres Torres         

 

E    100                                Monogràfic Raça Espanyola Pios Fons Groc Intens

ORO:                      91 pts           Jaume  Torres Torres

PLATA:                  90 pts           Jaume  Torres Torres

BRONCE:              89 pts           Jaume  Torres Torres

 

E    101                                Monogràfic Raça Espanyola Pios Fons Groc Nevat    

PLATA:                 358 pts          Jaume  Torres Torres     

 

E    102                                Monogràfic Raça Espanyola Pios Fons Groc Nevat

ORO:                      90 pts           Antonio  Quetglas Bover

PLATA:                  89 pts           Luís  Delgado Zurita

BRONCE:              89 pts           Jaume  Torres Torres

 

 

Exòtics (F)

F    001                                Diamant Mandarìn en gris i bru

BRONCE:            356 pts         Buenaventura  Hernández Muros

 

F    002                                 Diamant Mandarìn en gris i bru

ORO:                     91 pts          Buenaventura  Hernández Muros

PLATA:                 90 pts          Miguel A.  Socias Hernández 

BRONCE:             90 pts          Miguel  Socias Miró

 

F    004                                 Diamant Mandarìn resta colors i mutacions

ORO:                    90 pts              Buenaventura  Hernández Muros                  

PLATA:                89 pts              Buenaventura  Hernández Muros                

BRONCE:            89 pts              Francesc  Guasp Castanyer

 

F    008                                 Paddas      

PLATA:                89 pts            Miguel  Socias Miró

BRONCE:            88 pts            Miguel  Socias Miró

 

F    018                                Granivors americans

BRONCE:            88 pts              Buenaventura  Hernández Muros                     Cardenalito

 

 

Híbrids (H)

Híbrid Negre Bru (Clàssics)

H    001                                Híb.de Canari x F.Europea o viceversa

ORO:                    359 pts            Jaime  Balaguer Ruisech                              Jilguero x Canaria

PLATA:                356 pts            Juan  Mayol Fiol                                          Jilguero x Canaria

 

H    002                                Híb.de Canari x F.Europea o viceversa

ORO:                      90 pts             Juan  Mayol Fiol                                         Lugano x Canaria

PLATA:                  90 pts             Jaume Marc  Miquel Sanchís                       Lugano x Canaria

BRONCE:              88 pts             José  Oliver Ripoll                                       Jilguero x Canaria

 

H    004                                Híb.de Canari x Exòtic o viceversa

ORO:                      91 pts            Buenaventura  Hernández Muros                  Mozambique x Canaria

PLATA:                  89 pts            Buenaventura  Hernández Muros                  Mozambique x Canaria            

 


Fauna Europea Mutada (G)

G    002                               Verderols (Verderones)

ORO:                     91 pts           Francisco Javier  Socias Hernández

PLATA:                 90 pts           Francisco Jose  Vaz Merino

BRONCE:             89 pts           Francisco Javier  Socias Hernández