Jugadors temporada 2018-19
(En blau els "no veterans"):

- Assan Marong Krubally
- José Álvarez Rubio
- Manel Castaño Fajardo
- Jonathan Mures Margarit
- Cristian Oca Querol
- Javier Velasco Tocado
- Didac Sabaté Martín
- Juan Barquero Rubio
- Matías García Mazzara
- Marcos Pizarro Cortés
- Juan M, Coca Jiménez
- Edgar Matas Terrero
- Josep López Guzmán
- Ezequiel Chacón Jaén
- Albert Cortés Jiménez
- Daniel González Mures
- Daniel Torres Ortega (jug-del)
- Adil Bouhoucha
- Esteve Ferrer Reyner
- Junior Bladimir Milander
- Miguel A. Rubio Ortega

   equip: VETERANS DE MALGRAT
   localitat: Fogars


   Grup:  Veterans B


   Primer Delegat:   Daniel Torres Ortega
                            Telfs: 638000931
                            e-mail: danitorresortega@hotmail.com

   Segon Delegat:   Francisco Alonso Noguerol
                            Telf: 622946406
 
   terreny de joc:  Municipal de Malgrat de Mar 
                                
(C. Josep Maria Torres, 51)
    horari: 16:00
 
   equipació: samarreta blavai negra
                     pantaló negre