equip: VETERANS DE MALGRAT
   localitat: Fogars


   Grup:  Veterans B


   Primer Delegat:   Daniel Torres Ortega
                            Telfs: 638000931
                            e-mail: danitorresortega@hotmail.com

   Segon Delegat:   Francisco Alonso Noguerol
                            Telf: 622946406
 
   terreny de joc:  Municipal de Malgrat de Mar 
                                
(C. Josep Maria Torres, 51)
    horari: 20:00
 
   equipació: samarreta blava i negra
                     pantaló negre