Jugadors temporada 2018-19
(En blau els "no veterans"):
 

- Amadeu Fulla Soms (entr)
- Deogracia Vera Tena (del)
- Simón Benito CAdena (mass)
- José María Hernández Morente
- Mohamed Tourati
- Enrique García Romero
- Alejandro Bautista García
- Daniel Calabria Collado
- Jordi Janer Felisart
- Jordi Taulina Orench
- Borja Vélez Masero
- Ricardo Duque Carballada
- Damià Font Taulina
- José Rodríguez Caballero
- Cristian Blanco Escobar
- Albert Soler Redondo
- Juan Luís Cuenca Esquinas
- Daniel Domingo Moreno
 
- Jaume Mercader Luis
 
- Raúl González Ramírez
- Josep Tarrés Aubertí
- David Soler Redondo
- Victor Vilar Sánchez
- Juan Álvarez Quintana
- Raúl Vaquerizo Serrano

   equip:  SPORTIU VIDRERENC
   localitat:  Vidreres

   Grup: Veterans A

   Primer Delegat:   Joaquim Tarrés Auberti
                            Telf: 629061847
                            e-mail: quimjta@gmail.com

   Segon Delegat:   Deogracias Vera Tens
                            Telf: 636659048
 
   terreny de joc:  Municipal Vidreres
                          
(Avda. Mediterrani s/n)
    horari: 16:00 - 18:00
 
   equipació: samarreta groga
                   pantaló negre