equip: VETERANS AE BLANC I BLAVA
   localitat: Lloret de Mar


   Grup:  Veterans A


   Primer Delegat:   José Luís Medina Peña
                            Telfs: 685167249
                            e-mail: joseluismedina847@gmail.com
 
   terreny de joc:  Municipal El Molí 
                                
(Avda. Rieral s/n, Lloret de Mar )
    horari: 17:00
 
   equipació: samarreta blanc i blava
                   pantaló blau