equip: UE VILA-SACRA
   localitat: Vila-Sacra


   Grup:  Veterans B


   Primer Delegat:   Xavier Abril
                            Telfs: 686960481 - 650937254
                            e-mail:

   Segon Delegat:   Diego Florez
                            Telf: 632762463
 
   terreny de joc:  Municipal de Vila-Sacra
                                 (C. de Borrassà, 46)
    horari: 16:00
 
   equipació: samarreta taronja
                     pantaló negre