Girona, 2 de setembre de 2019

A les 20:00 hores aproximadament comença l’assemblea de delegats amb la Junta Directiva de l’Associació Amics del Futbol Amateur, per tal de donar informació de cares a l‘inici de la propera temporada 2019 – 2020.

Després de donar la venvinguda a tots els assistents, el President del Comitè de Competició vol primer de tot dedicar unes paraules al Sr. Jaume Teixidor, donat que de manera voluntària deixa la sev activitat en l’associació després de cinquanta anys de dedicació. El President li agraeix la seva dedicació des de l’inici d’aquests campionats i la seva amistat.

Entrant ja en matèria del que serà la propera temporada, en primer lloc s’explica com ha estat l’evolució de l’elaboració dels grups.

Es recorda que la temporada passada la van iniciar 36 equips dividits en dos grups de 18, però que van acabar la temporada 35 equips per la retirada poc abans d’acabar la temporada de l’equip Veterans de Mont-ras del Grup B.

Es comenta que des de fa ja vàries temporades hi ha alguns equips que ens proposen la possibilitat de fer una reestructuració en els grups, de manera que aquests fossin més petits, amb calendaris més curts i més jornades de descans. Davant aquesta opció i donat que en el període que hi ha de canvi d’una temporada a altra seria el moment de posar en pràctica aquestes propostes, la Organització va voler conéixer l’opinió de la totalitat dels 35 equips que van acabar la competició anterior, de manera que al finalitzar la temporada va presentar una enquesta en la que s’havien de respondre sobre diferents opcions en l’elaboració dels grups: una opció era la de deixar la competició tal i com està i per altra banda hi havien opcions de fer 3 grups de 14 equips amb diferents combinacions en quant a calendaris i dates.

Acabat el període de consulta i un cop recullits els resultats, l’opció guanyadora i amb molta diferència va ser la de continuar amb dos grups grans i lligues llargues, ja que aquesta opció va rebre el recolzament del 57,1% dels vots, mentre les diferents opcions de fer grups de 14 equips totes juntes smaven el 28,4% dels vots. A part hi ha un 2,8% de vots que els hi és igual i per finalitzar hi ha també 4 equips que es van abstenir i no van votar, el que significa un 11,4% del total.

Els contundents resultats de l’enquesta deixaven clar que la immensa majoria dels equips prefereixen continuar amb dos grups grans i amb aquesta idea l’Organització va començar a treballar ja des de l’inici de l’estiu.

Es dóna la circumstància que en el moment de fer públics els resultats de l’enquesta l’Organització tenia les sol·licituts de 5 equips nous que volien incorporar-se a la competició, alguns d’ells amb inscripció ja presentada, raó per la qual la nostra projecció d’equips era de 40 per a la següent temporada. Per aquesta raó i per les recomanacios rebudes per part del Departament d’Esports de la Generalitat en el sentit de que haviem de procurar acullir al màxim nombre d’equips participants i no tancar-nos sempre en el mateix cercle d’equips, donat que en els nostres Estatuts fundacionals es contempla l’obligació de fer arribar la pràctica de l’esport aficionat a quanta més gent millor com a eina no només d’activitat física i esportiva sinó també d’integració social, que vam emetre una nota en la que avisavem de la possibilitat d’haver de fer dos grups de 20 equips.

D’aquesta manera ja vam vomençar a treballar en la composició de dos grups de 20 equips. El Grup A el formarien els 18 equips que van acabar la competició la temporada passada més dos que s’incorporaven del Grup B. Per la seva part el Grup B estaria format pels 17 equips que van acabar la temporada anterior menys els 2 que passaven al Grup A més els 5 equips nous. Quan ja estavem treballant sobre aquesta base, amb el pas de les setmanes dels 5 equips que teniem previst acceptar com a a nous finalment van quedar 3. Com que els equips nous han d’anar sempre al Grup B i dels 5 ara passem a 3, el grup B quedarà amb 18 equips. Seguidament es passa a citar els equips que composen cada grup.

Acte seguit es comunica als assistents les dates del calendari per als dos grups, amb indicacions de quan comença i acaba cada volta de lliga i de les jornades festives o de descans. Es comunica també que degut a la durada més llarga de la lliga del Grup A aquesta temporada no es celebrarà el Torneig Mateu Pell, en el seu lloc es disputaria un partit de jornada de cloenda entre els campions de cada grup, tot i que aquest extrem està encara per decidir.

Seguidament es passa a parlar d’alguns aspectes del nostre Reglament sobre els que l’Organització ha cregut oportú recordar el seu compliment, modificar continguts o incloure com a novetat per a un millor funcionament de la competició. Els temes tractats són els següents:

- Es recorda que durant la temporada els àrbitres agafen noves fitxes per a nous jugadors, però que només acceptaran aquelles que estiguin correctament cursades i amb les corresponents fotos, cópia de DNI i signatura del titular. Sense aquests requisits no s’acceptarà cap fitxa.

- En la redacció actual del Reglament s’estipula que quan es produeix una denúncia demostrada d’alineació indeguda per “federat” la sanció a imposar és la pèrdua del partit per a l’equip infractor i la inhabilitació del jugador per a la resta de la temporada. L’Organització proposa que la inhabilitació del jugador no sigui per a la resta de la temporada sinó fins que aconsegueixi la baixa federativa i així pugui desfer-se de la seva situació de “federat”. S’aprova aquest punt.

- En la redacció actual del Reglament s’estipula que els partits ajornats han d’estar recuperats abans de la finalització de la volta de lliga en la que no es van jugar. Es comenta que aquesta norma no és del tot justa ja que tenen moltes més opcions de  recuperació els partits ajornats durant les primeres jornades de volta que aquells que pertanyen a les jornades que s’apropen al final de la volta, ja que a aquests no els hi queda gaire temps. Per tant es proposa que el plaç per a recuperar aquests partits no sigui el final de la volta sinó un número de jornades a partir de la data de l’ajornament, aquest número de jornades podria ser 10. En quant als partits ajornats dintre de les darreres 10 jornades es proposa que si tenen alguna influència en el desenllaç de la lliga per determinar campió o últims llocs sí que s’han de recuperar abans de finalitzar la lliga, mentre que si no tenen cap transcendència per aquests llocs es poden recuperar un cop finalitzat el campionat de lliga. S’aprova aquesta proposta.

- L’Organització vol fer émfasi en que es fa un ús abusiu de l’argument de no tenir jugadors com a pretext per a demanar l’ajornament de partits, quan moltes vegades l’equip que ho proposa té validades prop de 30 fitxes. Es proposa que per mirar de solventar aquest problema es limiti a 2 vegades per volta de lliga els cops que es pugui utilitzar aquesta excusa per tal d’ajornar un partit i que a partir de la tercera vegada automàticamentl’equip perdi el partit i hagi de pagar l’import dels dos rebuts arbitrals. S’estableix en aquest punt un debat entre els assistents per acabar acordant que les vegades que es permeti aquesta maniobra sigui 1 cop per volta i que l’import que s’hagi de satisfer a partir del segon cop sigui d’un rebut arbitral.

- L’Organització comunica que ha pres la decisió de que a partir d’aquesta temporada quan es produeixi una expulsió en un partit l’àrbitre es quedarà amb la fitxa del jugador expulsat, que entregarà al Comitè de Competició per qué aquest la retingui fins que el jugador hagi acabar de complir la sanció que se li hagi imposat.

- Des de l’Organització s’explica que amb motiu de la celebració del 50è aniversari d’aquesta Associació (temporada 2015-2016)  es va creure oportú indultar a tots aquells jugadors que havien estat castigats a perpetuïtat en el passat alhora que també es deixava d’aplicar aquesta sanció per canviar-la per sancions de llarga duració. Aquest gest de bona voluntat no ha donat bons resultats, ja que hem pogut comprovar com l’agressivitat i la violència  han anat en augment, cosa que no podem permetre en la nostra competició. Sense anar més lluny durant la passada temporada es van produir 11 agressions (6 a àrbitres i 5 a jugadors). Per posar fre a aquesta situacó es proposa tornar a aplicar la sanció a perpetuïtat a tots aquells que agreseixin de forma contundent tant a àrbitres com a jugadors. S’aprova aquest punt.

Seguidament es passa a comentar i a repassar les novetats que a nivell global s’han aprovat per les autoritats inernacionals en les Regles del Joc, per mirar si són aplicables a la nostra competició. Es tractsa de les següents regles:

- Sorteig a l’inici del partit: fins ara el capità que guanyava el sorteig d’inici de partit triava el camp on volia començar a jugar i el contrari començava amb la possessió de la pilota. Ara el capità que guanya pot triar entre camp o pilota. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Llençament de faltes: Quan es realitzi el llençament d’una falta, directa o indirecta, cap jugador de l’equip atacant podrà incrustar-se en la tanca de l’equip defensor. Els jugadors atacants han d’estar com a màxim a 1 metre de distància. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Mans: Espitaran mans: Si es toca la pilota intencionadament; si el braç està en una posició que augmenta el volum del cos i impedeix la trajectòria de la pilota; si la mà o el braç es troben situats per sobre de l’espatlla; si es fa gol amb la mà, encara que sigui de manera involuntària; si es fa una assistència amb la mà, encara que sigui de manera involuntària; si es controla la pilota amb la mà, encara que sigui accidentalment. No es pitaran mans: si el braç està en posició natural, vingui la pilota d’un rebot o no; si la pilota impacta una ma o braç de suport d’un defensa que està al terra. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Posició dels pporters en el llençament de penal: Els porters hauran de tenir un peu com a mínim sobre la línia de gol, No és necessari que tinguin els dos peus. Cap dels peus pot estar col·locat per darrera de la línia i no es poden tenir els dos peus alhora per davant. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Substitucions: Per evitar la pèrdua deliberada de temps en el moment d’efectuar una substitució, el jugador que ha de ser canviat sortirà del terreny de joc per la línia que tingui més a prop en aquell moment i no necessàriament per la zona de les banquetes, a excepció que l’àrbitre trobi raons per indicar el contrari. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Possessió de la pilota en cas d’aturada del joc o de colpejar la pilota en l’àrbitre: Joc aturat: Si l’àrbitre ha d’aturar el joc per algun motiu, quan es reanudi una altra vegada el joc la pilota serà per a l’equip que la tenia en aquell moment i en el lloc on va ser tocada per última vegada. Si el joc s’ha aturat per una acció dintre de l’àrea, en la reanudació del joc la pilota serà per al porter. Quan la pilota impacti el cos de l’àrbitre: Abans continuava el joc, ara si és fora de l’àrea i això provoca un canvi de possessió, l’equip que la tenia abans la recupera. Si és dintre de l’àrea es para el joc i la pilota és per al porter. En tots els casos, a l’hora de reanudar el joc els rivals han d’estar com a mínim a quatre metres. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Servei de porteria: Quan es posi la pilota en joc amb un servei de porteria, no serà necessari esperar a que la pilota surti de l’àrea per que aquesta estigui en joc, per tant els defensors podràn entrar a l’area per començar a jugar la pilota desde dintre. Els jugadors atacants sí que estan obligats a estar fora de l’àrea en el moment del servei de porteria. En aquest punt s’estableix un petit debat a la sala discutint en quin moment d’aquest servei es pot considerar que la pilota es posa en joc: si és quan la toca el porter per primera vegada o si és quan la rep un defensa. Quedem amb els assistents que es buscarà informació per mirar de definir aquest punt i que serà aplicable per a nosaltres el que s’acabi aclarint. Finalment s’ha pogut determinar que la norma estableix que la pilota estarà en joc quan es toqui per primera vegada i es posi en moviment.

-Trepitjades: Totes les trepitjades, ja siguin voluntàries o involuntàries seràn sancionades amb falta i tarjeta groga. Es decideix que aquesta regla no sigui d’aplicació per a nosaltres.

- Entrades per darrere: Totes les entrades fetes pel darrera que contactin amb el taló del contrari seran castigades amb tarjeta vermella. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

- Ocasió manifesta de gol: Si l’acció que trenca una ocasió manifesta de gol es produeix amb una clara intenció de jugar la pilota es mostrarà tarjeta groga. Quan l’acció que trenca una ocasió manifesta de gol es produeix sense intenció de jugar la pilota (empentant, agafant, fent ús de joc dur o jugant voluntàriament amb les mans) es mostrarà tarjeta vermella. Es decideix que és d’aplicació per a nosaltres.

Sense més temes a tractar la reunió es dóna per finalitzada a les 21:15 hores aproximadament.