A les 19:00 hores del dia 3 de setembre de 2018 dóna inici l’Assemblea de Delegats per a donar inici a la temporada 2018 – 2019, amb la presència dels membres de la Junta Directiva i dels delegats representants dels equips inscrits per a la temporada.

Després de donar la benvingida als assistents al que serà l’inici de la 53a temporada se’ls fa saber en primer lloc que des de l’Organització lamenten la no presència en el dia d’avui del Sr. Enric Olmos, vice-president del Comitè de Competició, ex-àrbitre i ex-president del Col·legi d’Arbitres degut a un problema de salut patit durant l’estiu i del qual es troba recuperant-se. Es comunica que la reunió girarà al voltant de tres grans temes: la formació dels grups, el calendari de la competició i alguns aspectes relacionats amb les Normes del Reglament.

En primer lloc es recorda que la temporada passada es va acabar amb 34 equips (17 per grup), tot i que la van començar 35, ja que el Grup A en tenia 18, però a mitjans de novembre va causar baixa l’equip Veterans Palafrugell Mont-ras.

S’explica que durant l’estiu hi han hagut alguns canvis que han afectat a la formació dels grups per a la present temporada. En primer lloc, dels 17 equips que van acabar la lliga en el Grup A hi ha un que no continuarà: Caldes d’Aigües Bones; per una altra banda hem rebut cinc sol·licituts de cinc equips nous per inscrire’s en els nostre campionats, encara que no se’ls ha pogut incloure a tots; i com a darrers canvis es comenta que hi ha hagut tres equips que han canviat el seu nom: l’equip Veterans de Fogars npassa a dirs-se Veterans de Malgrat, l’equip Huellas de Colombia passa a dir-se Veterans UE Coma Cros A, i l’equip Cafeteros FC passa a dir-se Veterans UE Coma Cros B.

Seguidament s’explica com ha estat la confecció dels grups per a la present temporada.

-          Per al Grup A, i agafant com a base els 17 equips que van acabar la temporada, tenim que ens queden 16 després de la baixa del Caldes d’Aigües Bones. A aquests 16 els afegim als dos primers classificats del Grup B de la temporada passada: Aqua Alba FC com a Campió i Veterans AE Blanc i Blava com asotscampió. Formem un grup amb 18 equips.

-          Per al Grup B, i agafant també com a base els 17 que van finalitzar la temporada, tenim que ens queden 15 després de passar Aqua Alba FC i Veterans AE Blanc i Blava. A aquests 15 els afegim tres dels nous equips inscrits: Veterans de Mont-ras, Veterans d’Empúries i Veterans de Sarrià.  Formem un grup amb 18 equips.

Després de comentar com ha anat la formació dels grups, s’explica als assistents les raons per les quals no s’ha pogut acceptar a tots els equips inscrits i han hagut de quedar-se fora dos d’ells.

Incloure dos equips més ens hauria comportat més problemes que avantatges i tot i que ens hauria agradat agafar-los, ja que un dels pilars de la nostra associació és procurar que la promoció de l’esport amateur arribi a quanta més gent millor.

Admetre dos equips més hauria suposat formar grups de 19 equips i tot i que no ho pugui semblar per ser tan sols un equip més això hauria afectat molt negativament al desenvolupament de la competició per tres raons:

-          La primera raó és l’allargament excessiu de la durada de les lligues. Grups de 19 equips exigeixen elaborar els calendaris amb pautes per a 20 equips, el que comportaria unes lligues amb 38 jornades (4 jornades més que amb grups de 18 equips), això significa que les lligues s’allargarien fins el 29 de juny.

-          L’allargament de les lligues ens porta al segon problema i segona raó per la qual vam decidir no ampliar el número d’equips: s’hauria d’eliminar el tradicional Torneig Mateu Pell, torneig que en la seva jornada final s’aprofita per fer l’entrega de tots els trofeus de la temporada i fer així la jornada de cloenda.

-          Com a tercer motiu i el més important tenim que aquest augment hauria suposat un caos a nivell organitzatiu pel que hauria suposat de desencaix dels nostres calendaris amb els calendaris d’altres competicions on altres equips comparteixen camp amb els nostres equips. Cal tenir en compte que dels 36 equips que participaran aquest any 21 han demanat compaginar els nostres calendaris amb els calendaris d’equips de Tercera Catalana, Quarta Catalana, Futbol Femení, Juvenils, etc. Amb qui comparteixen camp (en alguns casos per no coincidir i en altres casos per sí coincidir). Per poder solucionar aquestes peticions de disponibilitat de camps el número d’equips que han de formar els nostres grups han de ser de 17 o 18, ja que els grups de la FCF també són de 17 o 18 equips i això ens facillita la compaginació al anar desenvolupant la temporada paral·lelament a ells.

Després d’explicar cóm ha anat l’elaboració dels grups es passa citar per ordre alfabètic els equips que en formen part de cada un dels grups.

Seguidament es comenten les dates del calendari:

-          La primera volta de la lliga començarà el dia 8 de setembre i acabarà el dia 19 de gener. Entremig d’aquesta primera volta hi haurà tres dissabtes que no hi haurà competició: 8 de desembre (Pont de la Constitució), 29 de desembre i 5 de gener (Festes Nadalenques).

-          La segona volta de lliga començarà el dia 26 de gener i acabarà el dia 1 de juny. Entremig de la segona volta hi haurà dos dissabtes que no hi haurà competició: 2 de març (per la festivitat de Carnaval) i 20 d’abril (Setmana Santa).

-          El dissabte següent a la finalització de les lligues (8 de juny) començarà el torneig Mateu Pell. Aquest torneig es jugarà amb eliminatòries a partit únic i per sorteig pur des d’octaus de final, per tant es desenvoluparà en quatre setmanes fins arribar a la final que serà el dia 29 de juny. Com ja s’ha fet els últims anys, es classificaran per al torneig els 8 primers classificats de la lliga de cada grup (amb dret a renúncia).

Seguidament es passen a comentar alguns aspectes que fan referència a les Normes del Reglament. Es comenta que en les darreres assemblees l’Organtzació sempre havia preparat alguna proposta normativa per incloure en el Reglament, ja fos com a novetat o bé per a modificar alguna Norma ja existent. Per a aquesta temporada l’Organització no aporta cap proposta, ja que entén que amb les modificacions fetes en els darrers anys el Reglament ha quedat força ben redactat i té previstos tots els casos que es puguin donar i també totes les solucions. Tot i així si que es creu oportú comentar al respecte de normes ja existents que a la pràctica no s’acaben de complir del tot be:

-          El primer tema fa referència a les fitxes i a alguns aspectes al voltant de la seva tramitació. Per una banda es recorda el plaç establert per a poder fitxar jugdors, que va des de l’inici de la temporada fins la darrera jornada de lliga i que els equips que participen el el torneig Mateu Pell no poden reforçar-se amb jugadors nous després d’acabar-se la lliga, o el que és el mateix, han de jugar amb els mateixos jugadors que van acabar la lliga; també es recorda que un cop iniciada la temporada, quan s’entreguen fitxes als àrbitres per que aquestes siguin segellades, les fitxes has d’estar correctament cursades, és a dir, amb la foto col·locada al seu lloc, amb la signatura del titular al lloc corresponent i amb còpia del DNI adjuntada a la part del darrera, ja que si no les entreguen així no seran acceptades; com a darrer tema relacionat amb les fitxes es comenta que s’acccepten canvis de fitxes de jugadors que fitxats a l’inici de la temporada no hagin disputat cap partit no cobrant l’import d’una fitxa nova d’un altre jugador, ara bé, aquest intercanvi té una data límit que és la finalització de la primera volta de la lliga.

-          El següent tema a comentar fa referència als darrers cinc minuts dels partits. Durant aquest període no es poden fer substitucions, a excepció de que es lesioni algun jugador, però un jugador que hagi estat substituit per lesió en aquests últims minuts ja no podrà reincorporar-se al joc ni tan sols per substituir a un altre lesionat. Sí que es permet però la reincoporació durant aquest període de jugadors lesionats i substituits abans del minut 85, entenent que ja poden haver-se recuperat.

-          Continuem exposant un altre tema, que és el dels jugadors que arriben tard. Qualsevol jugador que arribi tard pot incorporar-se al joc en el moment de la seva arribada, ara be, la seva incorporació ha de fer-se de la següent manera: el delegat que sap que un jugador arribarà tard i el vol fer jugar ha de tenir a mà la seva fitxa, quan el jugador estigui llest el delegat avisarà a l’àrbitre i en aquest moment mostrarà la fitxa al delegat de l’equip contrari i a l’àrbitre, qui li autoritzarà a entrar a jugar.

-          Seguidament tractem un altre tema important, que a més es comenta en cada assemblea però no s’acaba de complir: és el tema del personal de les banquetes. A les banquetes només poden estar durant els partits els membres dels equips que tinguin fitxa, és a dir, jugadors suplents, delegats, entrenadors i personal auxiliar (massatgistes). Si l’àrbitre detecta altres persones a aquestes por interrompre el partit per cridar l’atenció al delegat per que ho solucioni. Si després d’haver cridat l’atenció el problema no es soluciona o es repeteix, l’àrbitre pot suspendre el partit, amb les conseqüències sancionadores per a l’equip infractor.

-          El següent tema que toquem és el dels braçalets identificatius per als jugadors no veterans, comunicant als presents que en el cas que un equip porti a un partit 3 o menys jugadors joves, no és obligatori que aquest portin el braçalet, ja que s’enten que en cap cas incompliran en aquet partit la norma de no passar-se del nombre màxim de jugadors d’aquest tipus.

-          El següent tema a tractar és la comunicació de canvis durant la temporada. Quan s’hagi de fer saber un canvi d’hora d’inici d’un partit, un canvi de camp, la proposta d’un ajornament, etc, s’ha de procedir de la següent manera: el delegat que té el problema ha de posa-se en contacte amb el delegat rival per fer-li saber; els dos delegats han de posar-se d’acord en trobar una solució; un cop presa la solució, aquesta ha de ser comunicada al President Arbitral per a la designació de col·legiat. En cap cas s’ha d’invertir l’ordre i trucar en primer lloc al President Arbitral per que aquest faci d’intermediari entre els dos equips.

-          El següent tema va molt relacionat amb el primer en el sentit de que no s’ha de trucar directament a membres del Comitè de Competició o Col·legi d’Àrbitres per mirar de solucionar temes  relacionat amb queixes o reclamacions sobre el contingut de les Actes no signades o sobre sancions imposades. La manera correcta de presentar queixes o recursos és per escrit dintre del plaç establert.

-          Es comunica seguidament que tot i que no és del tot definitiu, s’està valorant la possibilitat de plastificar les fitxes, per a una millor conservació i presentació i sobre tot per evitar manipulacions. Si es porta a terme els equips no hauran de fer res, ja que se n’ocuparà l’Organització paulatinament i un cop el campionat estigui en marxa: els àrbitres reculliran les fitxes al final d’alguns partits, es plastificaran durant la setmana i al següent partit se les retornarà el següent àrbitre que els piti. Aquesta mesura implicaria que les fitxes haurien de ser canviades cada any, i no com es fa fins ara, que les mateixes serveixen per a vàries temporades.

-          Es fa saber també als assistents que ens ha arribat la petició d’alguns delegats per qué preguntem a l’assemblea sobre la possibilitat d’augmentar el número de jugadors no veterans que poden jugar alhora en un partit. La resposta dels delegats assistents és majoritàriament contrària a questa proposta, per la qual cosa no s’aprova. Un delegat fa una proposta relacionada amb aquest tema i exposa que seria bo limitar el número total de joves que pot fitxar un equip. Després d’un petit debat a la sala al voltant de quin número seria el correcte un altre delegat exposa que ara és massa tard per aplicar aquesta mesura, ja que molts equips ja tenen en aquests moments les fitxes segellades i pagades i entre elles hi ha un número considerable de joves. Davant d’aquesta situació es decideix que aquest any no hi haura límit però que s’estudiarà la seva aplicació per a properes temporades.

Acabats els temes a exposar per part de l’Organització s’obre un torn d’intervencions dels delegats on apporten idees o fan propostes:

Un delegat proposa que tots els equips tinguin el mateix model de pilota, com si fos la pilota oficial de la competició, ja que d’aquesta manera s’evitaria jugar de vegades amb algunes de poca qualitat. Es decideix que la proposta queda en estudi.

Un altre delegat es queixa de que de vegades els braçalets que porten els jugadors no veterans no són prou vissibles. Es fa una recomanació a que aquests contrastin amb el color de la samarreta. Aquest matiex delegat proposa que per no haver de transportar diners estaria be que el pagament de les fitxes es pogués fer a través de transferència bancària, ja que seria més còmode per a tothom. Quedem en que s’estudiarà aquesta possibilitat.

Un altre delegat es queixa de que la durada de les lligues és massa llarga per a equips de jugadors veterans. Se li contesta que estem condicionats als calendaris de la FCF i que com aquests tenen grups de 18 equips la millor fòrmula que tenim per poder compaginar les necessitats de camp amb ells és tenir també 18 equips en els nostres grups.

Un altre delegat proposa que en el torneig Mateu Pell es torni al sistema de que sigui l’equip local qui aporti les pilotes als partits, a excepció del partit final. La proposta és acceptada per la majoria dels assistents.

Ja per finalitzar es fa saber als assistents que el comitè de Competició va prendre durant la passada temporada la decisió de reconèixer a partir d’ara i anivell individual el comportament correcte, esportiu i honrat dels integrants dels equips. El passat 30 de juny la persona guardonada per la temporada passada no va poder assistir a l’entrega de trofeu, però com que avui sí que és present se li fa en aquest moment l’entrega d’una placa al Sr. Demian Larrañeta, que la rep entre els aplaudiments dels presents.

 

Sense més temes a tractar la reunió s’acaba a les 20:30 aproximadament.