Inici Biografia  Programes de concert  Repertori  Discografia Calendari de concerts Premsa  Enllaços/Links Contacte 

                                                                 Premsa

 

 

(...)Va ser en el repertori mozartià on Margarida Lladó evidencià la seva exigència estilística i l’exquisidesa del fraseig. En les cançons de Fauré i Toldrà va desplegar les seves dots expressives i comunicatives, rubricades per la lluminositat del seu preciós timbre vocal.                                                  

                                                                                                                                                                                          AVUI

 

 

 

(...)Aquesta primera part fou una lliçó de bon gust i d’expressivitat gràcies a l’exquisidesa en el fraseig i a la transparència i frescor que va haver-hi en la interpretació. (...)Va demostrar una gran solidesa tècnica i una bona coordinació, amb un acompanyament precís, sensual i homogeni inspirat per Lladó    
                                                                                                                                               
EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

  Das Publikum liess sich von ihrer perfekten Gesangstechnik,ihrer Musikalität ,ihrem Kommunikationsvermögen und ihrer Ausdrucksstärke gefangennehmen.
In der Kantate "Lucrezia"  von G.F.Händel,meisterte Margarida Lladó, mit ihrer voluminösen und über ein weites Register reichenden Stimme, die verschiedenen Etappen dieses emotionsreichen Dramas und bewies wahre operistische Grösse und eine beeindruckende Beherrschung der Koloraturen ,die sie impäkabel auszuführen wusste.

                                                                                                                                             HESSEN-NASSAU ALLGEMEINE
(La perfecció tècnica, la solidesa musical i la seva capacitat comunicativa i expressiva va captivar al públic. (...)En la cantata “Lucrezia” de Haendel, la veu de Margarida Lladó, amb volum i gran extensió passà per les diferents etapes d’aquest drama emocional amb gran entitat operística i a través de les coloratures, immaculadament cantades)

 

                                                                                                                                           

 

 

Margarida Lladó sings stylishly and with excellent diction: every word is crystal clear as is her voice, with a sensual chiaroscuro.

                                                                                                                                               EARLY MUSIC JOURNAL

 
(Margarida Lladó canta amb estil acurat i excel·lent dicció: cada paraula es compren amb claredat cristallina, com la qualitat de la seva veu, amb un sensual "chiaroscuro")

                                                                                                                                                


(...) Llado’s voice is full and clearly she enjoys singing both the repertoires, the Ariette and the Seguidillas.

                                                                                                                                   EARLY MUSIC REVIEW
(La veu de Lladó és plena i clarament gaudeix cantant tot el repertori, tant les Ariette com les Seguidillas)

                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 
 

 

(...) One of the highlights is “Que todo se pasan en flores”, where M. Lladó performs a clever little canonic duet with an alto recorder. Her voice has a lovely, keenly focused, bright quality sound, and although no translation is provided, we easily can be carried along by her enchanting performance without needing to know what it’s all about!                                                   
                                                                                                                              CLASSICS TODAY.COM 


(Cal destacar "Que todo se pasan en flores", on M. Lladó interpreta un duet canònic amb la flauta contralt. La seva veu té un atractiu, ben enfocat i brillant so i, tot i que no hi ha la traducció del text, podem fàcilment ser transportats amb la seva encisadora interpretació sense necessitat de saber quin és l'argument!)